Pilotní kurzy zaměřené na praktické využití virtuální a rozšířené reality

středa, 19. října 2022

Pilotní kurzy zaměřené na praktické využití virtuální a rozšířené reality
Pilotní kurzy zaměřené na praktické využití virtuální a rozšířené reality
Pilotní kurzy zaměřené na praktické využití virtuální a rozšířené reality
Pilotní kurzy zaměřené na praktické využití virtuální a rozšířené reality
Pilotní kurzy zaměřené na praktické využití virtuální a rozšířené reality
Pilotní kurzy zaměřené na praktické využití virtuální a rozšířené reality
Pilotní kurzy zaměřené na praktické využití virtuální a rozšířené reality

Jihočeský vědeckotechnický park připravil spolu s partnery projektu VReduNet – Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity a rakouskými Business Upper Austria a Educagion Group – vzdělávací program zaměřený na praktické využití virtuální a rozšířené reality ve výuce a při firemním vzdělávání.

3-denní kurz probíhá v říjnu 2022 zároveň v Českých Budějovicích a rakouském Linzi.

Mezi jeho účastníky jsou učitelé ze středních škol a zástupci jihočeských a hornorakouských firem, vždy smíšené týmy z obou zemí, které mezi sebou mohou obsah kurzu a své dosavadní zkušenosti s technologií VR / AR vzájemně sdílet. Pod vedením odborných lektorů se účastníci seznamují s 3D brýlemi a základními aplikacemi ve VR/AR, naučí se jejich obsluze a jejich použití při práci ve skupině dětí nebo zaměstnanců či obchodních partnerů. Protože se jedná o pilotní uvedení kurzu, první účastníci zároveň pomohou s odladěními vhodné formy kurzu, jeho odborného obsahu a obsahu doprovodných tištěných materiálů (handbooku). Poté bude kurz v jeho optimální podobě nabízen dalším zájemcům v rámci testovací laboratoře AR/VR provozované v Jihočeském vědeckotechnickém parku.

Výsledky pilotního ověření kurzu, stejně jako výsledky dalších aktivit projektu, budou přestaveny na závěrečné konferenci projektu. Konference se uskuteční 30.11.2022 v prostorách Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity a je otevřená pro širokou veřejnost se zájmem o nové technologie a trendy, zejména pak technologii VR/AR.

www.vredunet.eu