Podpora digitalizace v malých a středních podnicích

pátek, 27. září 2019

IMG_4391
IMG_4409
IMG_4392
IMG_4379

24.9.2019 se v prostorách Jihočeského vědeckotechnického parku uskutečnilo setkání na téma Podpora digitalizace v malých a středních podnicích.

Setkání bylo pořádáno platformou Jihočeský Digi Hub v rámci projektu "Kompetence pro podporu digitalizace" financovaného z Fondu malých projektů Rakousko - Česká republika v rámci programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika.

V úvodu setkání představil František Mlčák, ředitel Jihočeského vědeckotechnického parku koncept Jihočeského Digi Hubu, jeho partnery, portfolio nabízených služeb na podporu digitální transformace v Jihočeském kraji a současné aktivity. Následně přestavil své aktivity v rámci projektu Jihočeského Digi Hubu také Petr Krejčí, zástupce Technologického centra Písek, zakládajícího člena Jihočeského Digi Hubu. Spolupráci přislíbil také ředitel Úřadu Jihočeské Hospodářské Komory Luděk Keist a Berenika Bořecká z agentury CzechInvest. Následoval blok věnovaný přeshraniční spolupráci v oblasti digitalizace, v průběhu kterého byly představeny aktivity partnerů z Horního Rakouska. Elmar Paireder z Business Upper Austria představil služby této agentury podporující podnikání v Horním Rakousku  poskytované v oblasti digitalizace, následně představil příklady dobré praxe vzájemné spolupráce mezi vládní agenturou a soukromými subjekty. Následoval příspěvek Manuela Brunnera z Center for Excellence for Smart Production při University of Applied Sciences Upper Austria, který představil výzkumné a vědecké aktivity spojené s digitalizací a příklady spolupráce mezi centrem excelence a podniky v regionu. V závěru setkání byly zúčastnění seznámeni se stávajícími nástroji na podporu digitalizace. Tomáš Palko ze společnosti Fundingbox představil možnosti financování v rámci mezinárodních projektů, Jihočeský vědeckotechnický park administruje právě vyhlášenou výzvu k předkládání žádostí o Jihočeské podnikatelské vouchery a Ekonomická fakulta vyvíjí v rámci projektu SIP SME financovaného z Interreg V-A Rakousko-Česká republika nástroj pro podporu inovací.

Seminář byl určen jak malým a středním podnikům, ale i větším firmám, podpůrným organizacím, vzdělávacím institucím a dalším. Účast na semináři dokazuje, že téma digitalizace je v regionu aktuální a oslovuje organizace napříč rozličnými obory a odvětvími.