Podpora rozvoje komunální a komunitní energetiky v Jihočeském kraji

čtvrtek, 16. listopadu 2023

Cover

Zajímá Vás oblast komunální nebo komunitní energetiky? Máme pro Vás informace o možnostech podpory na realizaci těchto projektů.

24.11.2023  I  09:00 - 12:30  I  JVTP, Lipová 9, ČB

Cílem akce je představení možností systémové a finanční podpory záměrů v oblasti komunální a komunitní energetiky v rámci projektu Smart akcelerátor+ I, představení aktuálních projektů, výměna zkušeností, vazba na aktivity místních akčních skupin.

Program

09:00 Prezence účastníků a přivítání
09:10 Nový dotační program Jihočeského kraje na podporu energetiky pro obce (Miroslav Kotoun & Jan Jareš, JVTP)
09:40 Jihočeský kraj - aktuální informace v oblasti energetiky (fotovoltaika) (Petr Hornát, Odbor regionálního rozvoje, územního plánu a stavebního řádu)
10:00 Přestávka na kávu
10:15 Komunitní a komunální energetika, příklady dobré praxe, zásady pro plánování a přípravu projektů (Gatum Group s.r.o. / EGE Power System s.r.o.)
11:30 Interaktivní mapy pro analýzu a obnovu krajiny (Pavel Cudlín, ÚVGZ AV ČR)
12:00 Diskuze, závěr

Účast zdarma, nutná pouze registrace prostřednictvím online formuláře:

Projekt vznikl za podpory: