Pomoc malým obcím v rámci výzvy RES+ 3/2024

pátek, 12. dubna 2024

Pomoc malým obcím v rámci výzvy RES+ 3/2024
Pomoc malým obcím v rámci výzvy RES+ 3/2024
Pomoc malým obcím v rámci výzvy RES+ 3/2024

Diskuze na téma příležitostí pro malé obce

JVTP ve spolupráci s MAS ČR Jihočeského kraje pořádal seminář, při kterém se řešily možnosti pomoci malým obcím v rámci výzvy RES+ 3/2024. Cílem je podpořit projekty zaměřené na snížení emisí skleníkových plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie. Diskutovalo se na téma aktuálních příležitostí pro malé obce, jak záměry naplánovat a zrealizovat, i o tom, na co si dát pozor nebo jaká lokalita pro realizaci je nejvhodnější.

V rámci této akce představil JVTP připravovaný program Asistenčních voucherů na podporu projektů komunitní energetiky, které budou vypsány v květnu tohoto roku.