Představení nástroje SIP

pátek, 22. listopadu 2019

interreg_Rakousko_Ceska_Republika_CYMK
New Project

Přeshraniční česko-rakouský projekt Služby pro inovační procesy v malých a středních firmách (SIP-SME) pomalu míří do svého finále.

Dne 29. 10. 2019 se v rakouském Hagenbergu uskutečnilo setkání všech partnerů projektu, mezi nimiž jsou Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity, která odpovídá za odbornou přípravu podkladů a vytvoření nástroje, Fachhochschule Oberösterreich Forschungs & Entwicklungs GmbH, která vede projektové konsorcium, a dále Business Upper Austria s Jihočeským vědeckotechnickým parkem, a.s., kteří zajišťují komunikaci s MSP a přípravu pilotního otestování nástroje firmami.

Projekt je financovaný z programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika a jeho hlavním cílem je metodická podpora pro management inovačních procesů v MSP, která by pomáhala využívat inovační impulzy na obou stranách hranice. Výhodou nástroje SIP je především úspora času a včasné odhalení případných rizik před samotnou realizací projektu. Manažeři si budou moci ve formě sebehodnotícího dotazníku navolit oblasti zdrojů nezbytných k provedení zamýšlené inovace a nástroj vyhodnotí připravenost jejich podniku.

Vývoji nástroje předcházela obsáhlá rešerše literatury a analýza stavu inovačního prostředí v Jihočeském kraji a v Horním Rakousku, aby bylo zajištěno, že budou reflektovány specifické regionální podmínky. Výsledkem byl prvotní návrh otázek, který byl před samotným testováním ve firmách předložen externím odborníkům. Na základě jejich připomínek byly některé části dotazníku upraveny. Po testování ve vybraných MSP byla provedena finální úprava, která spočívala ve srozumitelnosti a relevanci jednotlivých částí nástroje. Celý nástroj bude fungovat jako webová aplikace s možností využití na platformách Windows a MacOS a jeho spuštění proběhne ještě v letošním roce.