Přehled inkubátorů a vědeckotechnických parků v příhraničním Evropském regionu Dunaj Vltava

úterý, 1. února 2022

web_brožura

Evropský region Dunaj-Vltava v Dolním Bavorsku vydal dvojjazyčnou brožuru o podnikatelských inkubátorech a vědeckotechnických parcích v příhraničí.

Na začátku této brožury je přehled všech zařízení, následují pak jednotlivé inkubátory a vědeckotechnické parky, včetně kontaktních osob a charakteristiky příslušných zařízení.

Brožura je k dispozici ke stažení zde, v ČJ a AJ.

Realizace: Ing. et Ing. Jaroslava Pongratz, MBA, manažerka kontaktních sítí Bavorsko – Čechy.