Přeshraniční konference - SMART MOBILITY

pátek, 1. listopadu 2019

smartmobility
smartmobility2

Pozvánka na přeshraniční odbornou konferenci na téma SMART MOBILITY - budoucnost mobility ve venkovských regionech.

Spolková země Horní Rakousko, oddělení územního plánování jako partner v přeshraničním projektu „Connecting regions AT-CZ“ pořádá přeshraniční odbornou konferenci na téma „Smart mobility – budoucnost mobility ve venkovských regionech“, která se bude konat v úterý 19. listopadu 2019 v Linci.

V rámci akce budou představeny příklady dobré praxe z Rakouska, České republiky, ale i ze sousedního Bavorska a možnosti v rámci odborné výměny.

Bližší informace o konferenci najdete v přiloženém programu.

Svoji účast potvrďte do 13. listopadu 2019 na emailové adrese romana.sadravetz@ooe.gv.at.