Připravujeme opatření na podporu kulturních a kreativních odvětví v Jihočeském kraji

středa, 27. dubna 2022

Připravujeme opatření na podporu kulturních a kreativních odvětví v Jihočeském kraji.

Abychom dosáhli plánovaného cíle, procházíme nyní, společně s bavorskými partnery, následujícími kroky:
1. teoretické budování sítě - Metodika vytváření sítě a jejích aktivit, Metodika mapování kulturního a kreativního potenciálu a Metodika výpočtu kulturního a kreativního indexu (CCI),
2. praktické budování sítě - probíhá sběr dat na obou stranách hranice prostřednictvím dotazníkového šetření pro firmy, města/obce a veřejnost, připravujeme mapování přeshraničního kulturního a kreativního průmyslu formou Mapathonu, který se uskuteční 6.5.2022 v Deggendorfu, připravujeme formáty regionálních kulatých stolů, přeshraničního kulatého stolu a společné závěrečné konference,
3. cílíme na sběr nápadů pro tvorbu doporučení a opatření zpracovaných do Katalogu opatření a následně prezentovaných zástupcům firem a organizacím vzniklé přeshraniční sítě.

Přidejte se k některé z našich akcí a pomozte nám iniciovat zavádění kreativních inovací do firemní a institucionální praxe.