Prodloužení výzvy k překládání žádostí do programu "Poradenské služby pro řízení procesů ve firmě s návazností na možnosti digitalizace"

pátek, 11. října 2019

DigiHub_logo

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. a Jihočeský kraj prodlužují termín pro příjem žádostí o podporu v rámci 1. výzvy regionálního programu „Poradenské služby pro řízení procesů ve firmě s návazností na možnosti digitalizace“ vyhlášené pod záštitou projektu Jihočeský Digi Hub do 18.10.2019.

 

Jihočeský Digi Hub logo

 

Jedná se o pilotní ověření funkčnosti připravovaného dotačního programu na podporu digitalizace v Jihočeském kraji.

 

 

Cílem programu je poskytování poradenských služeb pro MSP z Jihočeského kraje v oblasti optimalizace firemních procesů a jejich následné digitalizace. Cílem výzvy je podpořit zahájení digitální transformace malých a středních podniků v Jihočeském kraji, která připspěje k dalšímu rozvoji podnikání v reginu a ke zvýšení konkurenceschopnosti jihočeských firem.

Více informací o programu naleznete v textu Výzvy a ve formuláři Žádosti (ve formátu *.pdf a *.docx).