Program EXPANZE: Bezúročné úvěry pro malé a střední podnikatele

pátek, 8. září 2017

MPO_banner_180x120_EXPANZE

Malí a střední podnikatelé mohou u Českomoravské záruční a rozvojové banky žádat o bezúročné úvěry a finanční příspěvky na úhradu úroků pro své investiční projekty realizované na území celé ČR vyjma hlavního města Prahy.

Program EXPANZE nabízí bezúročné úvěry, které budou malým a středním podnikatelům působícím v oblastech, jako je např. zpracovatelský průmysl a služby, poskytnuty na jejich investiční projekty (tj. hlavně pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku) až do výše 45 % způsobilých výdajů, to znamená úvěry v rozmezí 2 – 45 milionů korun. Budou mít až sedmiletou splatnost s možností odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku. Projekt musí získat spolufinancování z komerčního úvěru na alespoň 20 % způsobilých výdajů.

Podnikatelé realizující projekt v okresech s nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti (např. severní Morava, severní Čechy, ale také města jako Kladno, Kutná Hora, Příbram, Tábor, Hodonín) navíc budou moci získat finanční příspěvek k úhradě úroků u komerčního úvěru. Výše finančního příspěvku bude činit 7 % komerčního úvěru, max. 700 000 Kč. 

Žádosti se přijímají kontinuálně až do 31.3.2019.

Pro více informací: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/program-expanze-bezurocne-uvery-pro-male-a-stredni-podnikatele--230080/