Projekt rodinného nástupnictví

pátek, 22. března 2019

logo na web

Každý rok ukončí svou činnost mnoho dobře fungujících rodinných podniků z důvodu obtížnosti najít svého nástupce, který by převzal vedení podniku.

Tato záležitost je v zemích Střední Evropy obzvláště akutní a vyžaduje nadnárodní přístup z důvodu vysokého rizika „odchodu“ rodinných podniků založených na začátku 90. let po rozpadu komunismu. Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. je zapojen do mezinárodního projektu ENTER-transfer, jehož cílem je eliminovat rizika podnikového nástupnictví ve střední Evropě tím, že bude vytvořen metodický přístup, který usnadní podnikové nástupnictví na národní a mezinárodní úrovni a přitáhne pozornost veřejnosti a soukromých subjektů k tomuto tématu.

Součástí tohoto přístupu bude nástroj podnikového nástupnictví, který by měl provést vlastníky firmy a jejich nástupce na cestě předání firmy, měl by jim poskytnout relevantní informace a bude volně dostupný na webových stránkách programu. Vlastníci či nástupci si budou moci vybrat jednu ze čtyř cest, přičemž na každé z těchto cest projdou čtyřmi fázemi (informační, analytická, konceptuální a implementační). Každá fáze se skládá ze sady otázek a úkolů, které by měl uživatel vyřešit, aby mohl pokročit do další fáze. Každý zpracovaný úkol nebo zodpovězená otázka zvýší podíl dokončení dané fáze, ale také pravděpodobnost úspěšného předání.

vizualizace

Dílčím krokem k vytvoření funkčního nástroje podnikového nástupnictví byly pilotní akce, které se uskutečnily ve všech zúčastněných regionech během podzimu roku 2018. Na vzorku malých a středně velkých firem z Jihočeského kraje bylo testováno, které z dvanácti faktorů jsou v procesu předávání firmy nejvíce signifikantní. Pilotní akce byly realizovány pomocí dotazníků a návštěv ve firmách, které jsou v různých fázích procesu předávání, přičemž vlastníci a nástupci samostatně hodnotili každý faktor. Pilotní akce Jihočeského kraje umožnila vypracovat a dokončit „rodinnou cestu“ podnikového nástupnictví, která bude přeložena do pěti jazyků, čímž bude uplatněna ve všech pěti zúčastněných zemích.