Projektový den pro žáky ZŠ v JVTP, a.s.

středa, 25. října 2017

DD1
DD2
DD3

Po roce se opět v laboratořích JVTP, a.s. uskutečnily projektové dny se žáky ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, zaměřené na oblast přírodních a technických věd.

Byly připraveny laboratoře s přístrojovou technikou umožňující praktické ukázky pozorování trvalých a vlastních preparátů, přes které pronikali do tajů přírody a nahlédli do fungování a chování různých organismů. Žáci si díky optické technice mohli zblízka prohlédnout živočichy a rostlinné buňky, jejichž obraz byl přenesen pomocí kamery na obrazovku monitoru. Účastníci si během praktika vyzkoušeli vzorkování biologického materiálu, který si sami pomocí mikropipet přenesli do zkumavek.

Na pracovišti 3D tisku byla představena ukázka této metody, která pomocí postupného nanášení materiálu vytváří předem naprogramovaný model. Žáci tak viděli při práci tiskárnu, která přímo před jejich očima vytvářela zadaný výrobek. V této laboratoři si vyzkoušeli pomocí programu vytvořit vlastní návrh výrobku.

Do třetice byl pro žáky připraven vstup do interaktivního prostředí virtuální reality, kterou si mohli na vlastní kůži vyzkoušet. Virtuální realita je technologie umožňující interagovat uživatele se simulovaným prostředím vytvořením iluze skutečného nebo fiktivního světa pomocí počítače a speciálních audiovizuálních brýlí. Pomocí technologie byly pro děti připraveny zábavné a relaxační programy, což je jedno ze širokého spektra využití VR. Dále je možno virtuální realitu uplatnit například oblastech v lékařství, při léčbě fobií, v rámci práce se strachem, syndromem vyhoření, ve sportu či v armádě.