Prostory JVTP patřily v listopadu tématu rodinných firem

čtvrtek, 28. listopadu 2019

Picture28

Jihočeský vědeckotechnický park a agentura CzechInvest uspořádali 6. listopadu 2019 den věnovaný rodinným firmám v regionu.

Cílem akce bylo usnadnit vlastníkům rodinných firem orientaci v problematice efektivního řízení a plánování v rodinných firmách, které zajistí jejich kontinuální rozvoj a konkurenceschopnost.

Dopolední část cílila zejména na pracovníky veřejných organizací, které se tématem rodinného podnikání zabývají. Irena Stejskalová z Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze (pobočky v Jindřichově Hradci) je odborníkem na management změny a přítomným zástupcům Jihočeského vědeckotechnického parku, agentury CzechInvest, Jihočeského kraje, Agentury pro podnikání a inovace, agentury CzechTrade a Jihočeské univerzity - Ekonomické fakulty vysvětlila, jak mohou pomoci při přípravě vlastníků firem na tak zásadní krok, jako je předání firmy jejich nástupníkovi.

Odpolední část byla pod hlavičkou 3. konference rodinných firem v Jihočeském kraji věnována majitelům / zakladatelům rodinných firem a jejich nástupníkům. Radka Rajnochová, ředitelka agentury CzechInvest, ve své úvodní řeči připomněla, že udržení tradice rodinných firem je pro českou i světovou ekonomiku nesmírně důležité. I proto je cílem pořadatelů připravit české rodinné firmy na úspěšné předání řízení nastupující generaci.

Následoval příspěvek Martina Šimona ze společnosti Manpower, který přiblížil současnou situaci na trhu práce v Jihočeském kraji. Nedostatek pracovních sil se netýká pouze rodinných firem a je patrný ve všech okresech Jihočeského kraje. Martin Šimon se ve svém příspěvku zaměřil zejména na úskalí trhu práce při řízení a převzetí firmy.

Model firemního nástupnictví připravovaný v rámci projektu ENTER-transfer financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím programu Interreg CENTRAL EUROPE představil Tomáš Kincl z Vysoké školy ekonomické v Praze a její Fakulty managementu působící v jihočeském Jindřichově Hradci. Ve spolupráci s Jihočeským vědeckotechnickým parkem a dalšími partnery projektu vyvíjí Fakulta managementu online nástroj pro předání podniku a zlepšení kapacit veřejného a soukromého sektoru. Nástroj bude provázet zakladatele firem a další účastníky procesu předávání důležitými otázkami spojenými s předáváním firmy. Maximální úsilí bude věnováno předání firmy v rámci rodiny, neboť rodinné firmy jsou stabilizačním prvkem české i světové ekonomiky. Pokud tento způsob nebude možný, navede nástroj zakladatele firmy na další možné cesty předání, ať už v rámci managementu firmy nebo prodejem firmy investorovi. Posledním, nejméně vítaným řešením odchodu zakladatele, je likvidace firmy. Tomáš Kincl připomněl důležitost tématu podnikového nástupnictví v době, kdy se první generace zakladatelů firem po roce 1989 z byznysu pomalu stahuje a odchází do důchodu.

enter-transfer model

Dilema rodiny při společném podnikání nastínil Leoš Kubíček ze společnosti Holistic management s.r.o., který s Jihočeským vědeckotechnickým parkem spolupracuje na realizaci projektu ENTER-transfer a který se ve své firemní praxi zabývá tématy jako je strategické nastavení společnosti, udržení si radosti z podnikání, generační výměna, zlepšení výkonu firmy, jak si najít a udržet ty správné zaměstnance a užitečné nastavení firemních procesů. Leoš Kubíček nastartovali vzájemnou diskuzi všech účastníků nad otázkami, které sami řešili při přípravě předání rodinné firmy uvnitř rodiny, směrem k zaměstnancům, dodavatelům, zákazníkům a veřejnosti.

Za přítomné regionální rodinné firmy vystoupil Luboš Ferenčík, zakladatel úspěšné, rozrůstající se společnosti Zahradnické centrum Ferenčík. Na příběhu vlastního podnikání představil, jak přirozeně může proces předání firmy v rámci rodiny plynout, ale zároveň zdůraznil, že bez značného úsilí všech členů rodiny a průběžné komunikace se zaměstnanci firmy a dalšími zúčastněnými stranami lze zdárný průběh procesu předání jen těžko zaručit. 

zasedání foto

V závěru odpoledne vyslovil Luboš Průcha, zástupce Krajského úřadu Jihočeského kraje, všeobecnou podporu veřejné správy rodinným firmám v regionu a podporu při řešení otázek týkajících se podnikového nástupnictví regionálních firem, ať už v samostatné působnosti Jihočeského kraje, nebo prostřednictvím jeho zřizované organizace - Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s.

 

enter-transfer logo