Rok rodinného podnikání 2018

pondělí, 19. února 2018

rrp

JVTP, a.s. se stal oficiálním podporovatelem projektu Rok rodinného podnikání 2018

Jihočeský vědeckotechnický park navázal  spolupráci s  Asociací malých a středních podniků a živnostníků České republiky, která je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR. Zastřešuje malé a střední podniky (MSP), živnostníky a dále spolky, cechy a sdružení zastupující konkrétní profesní zájmy malých podnikatelů.

JVTP, a.s.  je oficiálním podporovatelem projektu Rok rodinného podnikání 2018. AMSP ČR usiluje o to, aby  se  Rok rodinného podnikání 2018 stal milníkem společenského, ekonomického a legislativního vnímání rodinných firem, živností a farem a pro rok 2018 připravila historicky největší kampaň pro podporu rodinného typu podnikání a do celoplošné aktivity zapojila jak podnikatelské subjekty, tak rozhodující resorty, profesní spolky, svazy, asociace a neziskové organizace.

Deklarovaná spolupráce v rámci Roku rodinného podnikání 2018  navazuje na aktivity mezinárodního projektu Enter- transfer, ve kterém je  JVTP, a.s. jedním z partnerů a jehož tématem je řešení problematiky firemního nástupnictví. V rámci této spolupráce bylo dohodnuto, že realizované aktivity v obou projektech budou společně sdíleny s cílem dosažení maximálního synergického efektu při poskytování podpory rodinnému podnikání.