S3 Couple Net: Nová přeshraniční iniciativa zaměřená na překryvy strategií inteligentní specializace

středa, 8. prosince 2021

Logo

Regionální strategie inteligentní specializace (dále jen RIS3) hrají důležitou roli v národních i regionálních inovačních systémech.

Určují totiž priority, které umožňují co nejjefektivněji budovat konkurenční výhody v souladu s ekonomickými podmínkami a zaměřením výzkumu a vývoje v daném území. S3 Couple Net (dále S3CN) je nový přeshraniční projekt dvou klíčových aktérů, Business Upper Austria - OÖ Wirtschaftsagentur GmbH a Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s. zaměřený na hledání potenciálu spolupráce v rámci obou regionálních strategií chytré specializace.

Evropská komise představila koncept intelegentní specializace v politice soudržnosti EU 2014 - 2020 jako ‚ex-ante podmínku‘ pro evropské regiony k získání finančních prostředků na výzkum a inovace z Evropského fondu pro regionální rozvoj. „RIS3 vyžaduje, aby region komplexně porozuměl svému potenciálu, potřebám a vědeckovýzkumným trendům, aby mohl identifikovat své nejvýznamnější přednosti a vybudovat odpovídající postupy pro jejich rozvoj,“ říká Miroslav Kotoun, regionální RIS3 manažer Jihočeského kraje a zároveň člen projektového týmu S3CN. „Díky shodné metodice napříč všemi regiony EU máme nyní jedinečnou příležitost pro zkoumání velmi konkrétních synergií mezi přeshraničními regiony, které v mnoha ohledech přirozeně spolupracují“, dodává Kotoun.

"Očekáváme, že na základě srovnání obou strategií v regionálním kontextu se dozvíme více o specifických aspektech obou příhraničních regionů a odhalíme tak další oblasti pro vzájemnou spolupráci. Podle našich zkušeností je ideální, pokud je identifikovaný potenciál spolupráce doplněn o relevantní přeshraniční síť. A to je přesně to, co projekt zamýšlí: založit společnou platformu a usnadnit kooperaci obou regionů,“ říká Werner Pamminger, výkonný ředitel Business Upper Austria.

Cílem projektu není pouze porovnání RIS3 strategií, ale také vytvoření funkční sítě klíčových aktérů a dalších partnerů, aby bylo možné rychle reagovat na případné další výzvy spolupráce.

Projekt běží od září 2021 a končí za 16 měsíců v prosinci 2022.