S3 Couple Net: V rakouském Linzi se setkají zástupci regionálních inovačních systémů z Jihočeského kraje a Horního Rakouska

úterý, 31. května 2022

S3 Couple Net: V rakouském Linzi se setkají zástupci regionálních inovačních systémů z Jihočeského kraje a Horního Rakouska

Regionální strategie inteligentní specializace (dále jen RIS3) hrají důležitou roli v národních i regionálních inovačních systémech. Určují totiž priority, které umožňují co nejefektivněji budovat konkurenční výhody v souladu s ekonomickými podmínkami a zaměřením výzkumu a vývoje v daném území. Přeshraniční iniciativa s názvem S3 Couple Net zve aktéry z obou stran hranice ke společnému jednání o spolupráci v rámci témat vytyčených regionálními strategiemi tzv. chytré specializace.

Společný workshop organizuje v Linzi 22. června rakouský partner Business Upper Austria OÖ a jsou na něj pozváni účastníci zastupující strategické veřejné instituce a agentury, které buď definují nebo se přímo i nepřímo účastní aktivit zaměřených na rozvoj inovačního podnikání v obou regionech.

Nosným motivem jednání budou zejména závěry nedávno zpracované studie, která porovnala oba strategické dokumenty, regionální inovační strategii Jihočeského kraje a hornorakouskou obdobu #upperVISION2030.

“Ze zpracované komparativní analýzy vyplývá, že existuje předpoklad pro efektivní spolupráci a plnění cílů S3 strategií v některých oblastech společně. Prostor pro spolupráci se nabízí jak v úrovni strategické, tedy při tvorbě, aktualizaci a monitorování průběhu regionálních strategií, tak v oblasti naplňování jejího obsahu”, říká RIS3 manažer Jihočeského kraje Miroslav Kotoun a dodává: “potenciál vidíme jednoznačně v oblasti řešení společenských výzev a globálních megatrendů či v podpoře podnikavosti inovativativnosti v přeshraničním rozměru.”

Důkazem může být nedávný vznik několika kooperačních sítí v oblasti virtuální reality a umělé inteligence nebo např. chystaná přeshraniční soutěž start-upů IDEA & START-UP Contest 2022, jejíž finále se uskuteční 19. září 2022 také v Linzi.

Cílem projektu S3 Couple Net není pouze porovnání RIS3 strategií, ale také vytvoření funkční sítě klíčových aktérů a dalších partnerů, aby bylo možné rychle reagovat na případné další výzvy spolupráce. Vedoucím partnerem projektu, který běží od září 2021 a končí za 16 měsíců v prosinci 2022 je Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

www.s3cn.eu