Schválena aktualizace RIS3 Jihočeského kraje

čtvrtek, 22. června 2023

RIS3_aktualizace

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dne 22.6.2023 aktualizaci strategie RIS3.

RIS3 strategie je koncepční dokument regionu týkající se oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Ve své návrhové části zahrnuje 2 základní úrovně, které se opírají  o dlouhodobou vizi požadovaného stavu v oblasti VaVaI (Jihočeský kraj – region, který posiluje svou konkurenceschopnost a odolnost díky rozvoji inovativních, chytrých a udržitelných řešení a současně nabízí lidem příjemné, čisté a kvalitní prostředí pro studium, pracovní a rodinný život a osobnostní rozvoj):

1) klíčové oblasti změn (průřezová témata pro zlepšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky a jejímu posunu směrem ke znalostní ekonomice),

2) domény chytré specializace (stanovení oblastí/odvětví/oborů, díky kterým může region posilovat svou konkurenceschopnost prostřednictvím výzkumných, vývojových a inovačních aktivit).

Protože v letech 2021-2022 proběhla v několika fázích aktualizace národní RIS3 strategie a také se objevují stále nové podněty, trendy a výzvy, bylo vhodné tyto aspekty do regionální strategie promítnout.

Další informace k RIS3 strategii najdete na https://www.risjk.cz/ nebo si můžete stáhnout výtah z aktualizované verze RIS3 strategie Jihočeského kraje nebo přímo plnou verzi aktualizované RIS3 strategie Jihočeského kraje.