Schválena Národní politika výzkumu, vývoje a inovací do roku 2020

úterý, 1. prosince 2015

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) schválila na svém zasedání 27. listopadu 2015 Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2016 - 2020 s výhledem do roku 2025.

„Tento strategický dokument shrnuje vývojové trendy na národní, evropské i celosvětové úrovni, na které musíme reagovat, chceme-li zůstat konkurenceschopní," uvedl místopředseda vlády pro výzkum, vývoj a inovace a předseda RVVI Pavel Bělobrádek. Podle Národní politiky VVI by se měla Česká republika v následujících letech zaměřit hlavně na:

  • Zlepšení řízení systému výzkumu, vývoje a inovací
  • Zavedení hodnocení výzkumných organizací a zefektivnění systému institucionálního financování
  • Vytvoření silné základny aplikovaného výzkumu
  • Posílení výzkumné a inovační aktivity podniků

Národní politika VVI bude rovněž zaměřena na kontinuální zjišťování a vyhodnocování potřeb firem a dalších uživatelů v oblasti aplikovaného výzkumu, a to po vzoru Německa. Dokument předkládá také soubor opatření k naplnění těchto cílů, konkrétní kroky budou dále projednávány s příslušnými rezorty. Materiál nyní bude předán do mezirezortního připomínkového řízení.
Více informací zde.