Schválena novela zákona o podpoře malého a středního podnikání

pondělí, 21. března 2016

budova MPO

Novelou dochází k vytvoření nové příspěvkové organizace s názvem Agentura pro podnikání a inovace (API).

Nová agentura, pod kterou přejde necelých 130 zaměstnanců agentury CzechInvest, bude mít na starosti čerpání peněz z fondů Evropské unie. Ostatní divize agentury CzechInvest budou dále fungovat v oblasti zprostředkovávání investičních projektů do České republiky. Vznik nové organizace byl podmínkou Evropské komise pro bezproblémové čerpání dotací z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Nová agentura se bude starat nejen o administraci evropských fondů spadajících pod Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, ale bude také pomáhat zájemcům o dotace, kteří budou potřebovat s evropskými fondy pomoc. Flexibilní struktura nové agentury přiblíží problematiku strukturálních fondů ještě většímu množství žadatelů.

Více informací v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.