Seminář Aktuální dotační příležitosti

pondělí, 5. června 2017

dotace_2
dotace_1
dotace_3

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. ve spolupráci s agenturou CzechInvest, Agenturou pro podnikání a inovace a Technologickou agenturou ČR uspořádal seminář o aktuálních dotačních příležitostech.

Na semináři zazněly nejnovější informace o vyhlašovaných a připravovaných výzvách Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, o dotačních titulech Technologické agentury ČR a také o připravované výzvě dotačního programu Jihočeské podnikatelské vouchery.

Kapacita semináře byla zcela naplněna.

Prezentace ke stažení:

Služby agentury CzechInvest
Agentura API-možnosi podpory z OP PIK
Dotační tituly Technologické agentury ČR
Jihočeské podnikatelské vouchery