Seminář pro žadatele o Asistenční vouchery Jihočeského kraje - Energetika

čtvrtek, 16. května 2024

Seminář pro žadatele o Asistenční vouchery Jihočeského kraje - Energetika
Seminář pro žadatele o Asistenční vouchery Jihočeského kraje - Energetika
Seminář pro žadatele o Asistenční vouchery Jihočeského kraje - Energetika
Seminář pro žadatele o Asistenční vouchery Jihočeského kraje - Energetika
Seminář pro žadatele o Asistenční vouchery Jihočeského kraje - Energetika
Seminář pro žadatele o Asistenční vouchery Jihočeského kraje - Energetika
Seminář pro žadatele o Asistenční vouchery Jihočeského kraje - Energetika

Dotační program, který je určen na podporu projektů komunitní energetiky.

Včera u nás v JVTP proběhl Seminář pro žadatele o Asistenční vouchery Jihočeského kraje - Energetika.

Jde o dotační program, který je určen na podporu projektů komunitní energetiky a jeho cílem je poskytnout finanční pomoc subjektům se sídlem v Jihočeském kraji, které připravují nebo plánují strategický projekt právě v oblasti energetiky.

Dotaci lze získat prostřednictvím uděleného asistenčního voucheru, který pokryje náklady na přípravu projektového záměru a vouchery lze použít na:

✅ dokončení projektového záměru do podoby žádosti o podporu a jeho podání do mezinárodního/národního/regionálního dotačního programu. Podaná žádost o podporu musí splňovat alespoň podmínky formální správnosti a přijatelnosti konkrétního dotačního programu.

✅ vypracování studie proveditelnosti projektu s potvrzením financování z jiných zdrojů.

Asistenční vouchery mohou využít subjekty se sídlem v Jihočeském kraji, včetně obcí, dobrovolných svazků obcí, školských právních osob, veřejných výzkumných institucí, vysokých škol, spolků, ústavů a obchodních společností vlastněných veřejnými institucemi.

Více informací týkajících se vyhlášení programu lze najít na:
Vyhlášené dotace_Jihočeský kraj

Zájemci mohli na semináři osobně probrat podmínky programu, definovat si proces přípravy žádostí a potřebných příloh a závěrem prodiskutovat témata, která je v této oblasti dále zajímala.

Děkujeme za hojnou účast a těšíme se na budoucí spolupráci.