Setkání Krajské inovační platformy EN-SMART na VŠTE přineslo nové projekty a inspiraci

středa, 12. června 2024

Setkání Krajské inovační platformy EN-SMART na VŠTE přineslo nové projekty a inspiraci

Na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích (VŠTE) se konalo setkání Krajské inovační platformy EN-SMART, kde se sešli odborníci a zástupci obcí a firem, aby diskutovali o aktuálních projektech, novinkách a výměně zkušeností z oblasti energetických a smart technologií.

Setkání bylo zahájeno úvodním blokem, kde P. Oros z VŠTE přivítal všechny účastníky a poskytl základní informace o aktivitách školy. Následovalo představení účastníků formou kulatého stolu, kde každý mohl krátce představit své aktivity a projekty.

Hlavní body jednání:
  • SUNPOWER s.r.o. představil řešení pro energetickou transformaci historických budov a nabídku exkurze do Skrýchova, kde je implementován ostrovní systém.
  • ATIRA Group, s.r.o. se podělila o své chytré energetické řešení TREEVIAN pro parkoviště s referencemi ze zahraničí.
  • SEP-CT, s.r.o. prezentoval technologie pro akumulaci tepla a chladu v kontejnerech a možnost prohlídky těchto technologií v Hoslovicích.
  • PKV BUILD s.r.o. diskutoval komunitní energetiku a energetický management a představil konkrétní kroky, jak začít s implementací těchto řešení.

Odkaz na prezentace v pdf zde

JVTP představilo aktuální programy pro start-upy a nový dotační program Asistenční vouchery, který má za cíl podpořit energetické inovacev regionu.

Setkání poskytlo platformu pro sdílení zkušeností a inspiraci pro nové projekty. Účastníci ocenili přínosné prezentace a diskuse, které přinesly nové nápady a možnosti spolupráce.

Další setkání Krajské inovační platformy EN-SMART je naplánováno na třetí čtvrtletí roku 2024. Těšíme se na další inspirativní setkání a nové projekty, které posunou Jihočeský kraj směrem k udržitelné a inovativní budoucnosti.