Skvělé odpoledne v JVTP: Forbes IDEAL PLACE GROWCLUB

úterý, 11. června 2024

Skvělé odpoledne v JVTP: Forbes IDEAL PLACE GROWCLUB

Dnes jsme v prostorách Jihočeského vědeckotechnického parku (JVTP) uspořádali inspirativní akci Forbes IDEAL PLACE GROWCLUB. Tato událost, organizovaná ve spolupráci s našimi partnery, se zaměřila na spolupráci mezi firmami a školami a přilákala zástupce z širokého spektra odvětví.

Program a témata

Odpolední program byl koncipován tak, aby maximalizoval efektivitu času všech účastníků. Diskuzní skupiny se věnovaly tématům, jak nejlépe využít potenciál spolupráce mezi firmami, školami a studenty. Účastníci nejen identifikovali problémy, ale také navrhovali konkrétní řešení, což vedlo k velmi produktivním a inspirativním debatám.

Atmosféra a networking

Bylo povzbudivé sledovat, jak se zástupci velkých i malých firem, významných škol a studenti aktivně zapojují do diskuzí. Atmosféra byla plná energie a odhodlání přinést pozitivní změny. Akce také poskytla skvělou příležitost pro networking a navazování důležitých kontaktů, které mohou vést k dlouhodobé spolupráci.

Rádi bychom poděkovali všem účastníkům a partnerům, kteří přispěli k úspěchu této akce. Těšíme se na další příležitosti, kdy budeme moci společně rozvíjet nové nápady a projekty.

JVTP i nadále podporuje iniciativy, které propojují firmy, školy a studenty, a věříme, že takovéto akce jsou klíčové pro inovativní a udržitelnou budoucnost.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Forbes IDEAL PLACE GROWCLUB

úterý, 11. června 2024

Forbes IDEAL PLACE GROWCLUB
Forbes IDEAL PLACE GROWCLUB
Forbes IDEAL PLACE GROWCLUB
Forbes IDEAL PLACE GROWCLUB