Staňte se společností přátelskou k zaměstnávání 55+ a získejte hodnotné ceny

úterý, 14. června 2022

Staňte se společností přátelskou k zaměstnávání 55+ a získejte hodnotné ceny

Společnosti z Jihočeského kraje, které nabízí výhody pro zaměstnance starší 55 let, se mohou přihlásit do již třetího ročníku soutěže Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+. Vítězové tohoto ocenění získají nejen řadu hodnotných cen, ale také mediální prostor u partnerů akce. Soutěžící se navíc budou moci inspirovat v oblasti mezigenerační spolupráce a využití potenciálu osob nad 55 let pro svou organizaci či si předat zkušenosti z personální oblasti.

Ocenění společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+ byla 20. dubna 2022 v Jihočeském kraji vyhlášena již po třetí Jihočeským paktem zaměstnanosti a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Přihlašovat se mohou všichni zaměstnavatelé z jižních Čech do konce června, a to jak podnikatelské subjekty, veřejná a státní správa, tak i neziskové organizace.

„Cílem je ocenit společnosti, které kladou důraz na zaměstnávání osob ve vyšším věku, mají nastaven systém postupného odchodu do důchodu, případně zaměstnávají osoby v seniorském věku,“ uvádí Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory, která je jedním z partnerů soutěže.

Letos se do třetího ročníku ocenění zapojilo celkem 23 partnerů, kteří tak aktivně podporují šíření tohoto celospolečensky důležitého tématu, ale řada z nich také poskytla do soutěže zajímavé ceny ve výši až 35 tisíc Kč. Soutěžící tak mohou získat nejen prestiž, ale například mediální prostor v Deníku a zpravodaji Jihočeský podnikatel či vzdělávání od společnosti Holistic management s.r.o.

Pro koho je účast v soutěži vhodná, uvádí Dana Feferlová z Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů: „Zcela si postačí odpovědět ano na některou z následujících otázek: Využíváte potenciálu osob s pracovními a životními zkušenostmi? Řešíte ve své organizaci oblast podpory stárnoucích zaměstnanců? Přizpůsobujete pracovní podmínky vašim zaměstnancům? Abyste se zařadili do soutěže, stačí se registrovat přes jednoduchý online dotazník, kde nám soutěžící uvedou stručné údaje o organizaci a spolu s nimi i postupy a příklady v oblasti zaměstnávání pracovníků vyššího věku,“ dodává Dana Feferlová z této neziskové organizace v Jihočeském kraji, která soutěž organizuje.

„Přístup k zaměstnání či pracovní podmínky bychom měli mít všichni stejné, bez ohledu na pohlaví, barvu pleti či věk. Často se hovoří o slaďování rodinného a pracovního života v souvislosti s mladými rodiči. Potřebu flexibilních forem zaměstnání, či úpravy pracovních podmínek však mohou mít i naši kolegové ve vyšším věku, ať již v důsledku pomoci právě svým dětem při péči o malé děti, nebo naopak o své vlastní rodiče, či z důvodu zdravotních a jiných bariér. Bohužel jsou to právě osoby ve věku nad padesát let, kteří jsou na pracovním trhu mnohdy diskriminováni, a to i přes jejich znalosti a mnohaleté zkušenosti, které mohou pro leckterého zaměstnavatele být přínosem. Proto jsme partnerem této soutěže již od počátku a věříme, že do budoucna bude přibývat stále více příznivců,“ říká Petr Janoušek, předseda regionální rady Českomoravské konfederace odborových svazů Jihočeského kraje.

Soutěž probíhá ve třech kategoriích rozdělených podle velikosti společnosti. Zaměstnavatelé mají možnost přihlásit se vyplněním online přihlášky a dotazníku do 30. června 2022. Přihlášku spolu s podmínkami a dalšími informacemi naleznou zájemci na webových stránkách Jihočeského paktu zaměstnanosti www.jcpakt.cz, kde jsou také uvedeny informace z minulých ročníků soutěže a kontakty na organizátory.

Soutěž od roku 2019 probíhá v rámci politiky Implementace stárnutí na krajské úrovni ve spolupráci s Jihočeským paktem zaměstnanosti a dalšími partnery s cílem představit, zviditelnit a ocenit firmy, které zaměstnávají starší osoby, pracují s nimi a které se tak mohou stát dobrým příkladem pro ostatní společnosti.

Kontakt:
Ing. Michaela Fouňouvá | odborný konzultant
Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s.
e-mail: founova@jhk.cz
tel.: +420 602 454 395

Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s.
Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s. byla založena s cílem zajistit komunikaci a spolupráci mezi regionálními aktéry trhu práce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zajistit realizaci konkrétních aktivit, které budou v souladu s potřebami Jihočeského regionu. Zabývá se řešením konkrétních projektů, především v oblasti spolupráce škol a zaměstnavatelů, věnuje se samotnému vzdělávání, ale také odborné činnosti, například při přípravě predikcí potřeb trhu práce. Společnost i díky svému propojení na další partnery v regionu pravidelně provádí monitoring potřeb v oblasti rozvoje lidských zdrojů v regionu. Iniciuje nové regionální aktivity a podporuje jejich realizaci, kterými jsou např. podpora kariérového poradenství a odborného vzdělávání v Jihočeském kraji.

Od roku 2016 je nositelem Jihočeského paktu zaměstnanosti, který má za cíl koordinovaně řešit problémy regionálního trhu práce včetně zajištění činností observatoří trhu práce. Mezi jeho strategické priority patří Flexibilní trh práce, Vytváření kvalifikačních předpokladů pro vyšší zaměstnanost, Podpora podnikání a Podpora sociálních inovací a rovných příležitostí.​