TA ČR brzy vyhlásí druhou výzvu programu EPSILON

pátek, 29. ledna 2016

Technologická agentura ČR informuje, že 2. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON bude vyhlášena v prvním čtvrtletí 2016.

Uchazeči tak již mohou začít s přípravou návrhů projektů do této veřejné soutěže.
Struktura elektronického návrhu projektu, stejně jako podmínky pro jeho podání, budou obdobné 1. veřejné soutěži. Více informací k vyhlašované 2. veřejné soutěži programu EPSILON, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci.
Program EPSILON je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a v globálním kontextu i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.