Technická soutěž prověří dovednosti jihočeských i rakouských žáků

pondělí, 4. listopadu 2019

logo_JHK_text

Již 5. ročník soutěže T-Profi Talenty pro firmy, která se bude konat 7. listopadu na českobudějovickém Výstavišti, prověří technické dovednosti i schopnost jihočeských a rakouských žáků spolupracovat v týmu. V soutěži, která má mimo jiné zvýšit zájem o technické vzdělávání, bude letos zapojeno 12 týmů z dvaceti jihočeských a jedné rakouské školy.

„V rámci naší dlouhodobé snahy rozvíjet technické vzdělávání v Jihočeském kraji jsme si vědomi, že je nutné podporovat zájem žáků o technologie už na základních školách. Soutěž T-Profi Talenty pro firmy je pro žáky ideální příležitostí vyzkoušet si práci s polytechnickou stavebnictví nebo i základy programování pomocí BBC micro:bitu,“ uvádí Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory (Jhk). Ta společně s Jihočeskou společností pro rozvoj lidských zdrojů (JSRLZ) letos uspořádá již 5. ročník soutěže, v rámci níž sedmičlenná družstva vedená kapitánem, zástupcem některé z firem, musí v časovém limitu sestavit funkční zařízení ze stavebnice Merkur a poté ho i naprogramovat.

„Družstva jsou tvořena jedním zástupcem z firmy, třemi žáky ze základních škol a třemi středoškoláky. Součástí týmu musí být navíc alespoň jedna dívka. Tato spolupráce, kterou koordinuje kapitán, kromě odborných znalostí také prověří, jak jsou soutěžící pod tlakem časového limitu schopni plánovat nebo si rozvrhnout práci tak, aby výsledek odpovídal soutěžnímu zadání,“ doplňuje Barbora Sejková, organizátorka soutěže z Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů. Vytvořená zařízení následně ohodnotí odborná porota, která vybere vítěze do celorepublikového finále.

„Vlivem rozšiřující se digitalizace chceme soutěž do budoucna směřovat nejen na stavbu zařízení z polytechnické stavebnice, ale i na tisk součástek pomocí 3D tiskáren, které firmy stále častěji využívají ve svých provozech. Postupně se 3D tisku začínají věnovat i některé průmyslové či strojírenské školy,“ dodává Luděk Keist a zároveň upozorňuje, že technologie jsou a budou důležité nejen ve výrobních podnicích, ale i v ostatních oborech, jako je například oblast zdravotnictví či služeb.

Souboj 12 družstev z celého jihočeského kraje a Rakouska se letos uskuteční v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo 7. listopadu na českobudějovickém Výstavišti v pavilonu Z.

Nad akcí letos převzala záštitu hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská, primátor města České Budějovice Jiří Svoboda a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Soutěž je financovaná z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

 

Kontakt:
Ing. Dominika Krejčířová | manažerka PR a propagace

Jihočeská hospodářská komora
e-mail: krejcirova@jhk.cz
tel.: +420 601 085 079

 

JHK logo