Technologická agentura ČR připravuje setkání s německými podniky

čtvrtek, 2. února 2017

V souvislosti s přípravou 4. veřejné soutěže programu DELTA zaměřené na česko-německou VaV spolupráci v oblasti Průmyslu 4.0 na 7. března 2017 v Drážďanech připravila setkání zástupců českých podniků a výzkumných organizací s jejich německými protějšky.

Účastníci setkání získají informace o podmínkách čtvrté výzvy programu DELTA a zároveň budou mít možnost navázat kontakt s potenciálními partnery.
Pokud máte zájem účastnit se výzkumného projektu s německými podnikatelskými subjekty či výzkumnými organizacemi, zaregistrujte se na webových stránkách Technologické agentury.

Program DELTA je zaměřen na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací podporovaných Technologickou agenturou České republiky a významnými zahraničními technologickými a inovačními agenturami či jinými obdobnými institucemi. Příjemci podpory mohou být podnikatelské subjekty a výzkumné organizace. Více informací o programu DELTA naleznete zde.