Třetí zasedání Krajské inovační platformy pro digitální transformaci

pondělí, 5. prosince 2022

Třetí zasedání Krajské inovační platformy pro digitální transformaci
Třetí zasedání Krajské inovační platformy pro digitální transformaci
Třetí zasedání Krajské inovační platformy pro digitální transformaci

Dne 5.12.2022 se uskutečnilo v prostorách JVTP v rámci projektu Jihočeský Digi Hub již třetí zasedání Krajské inovační platformy pro digitální transformaci.

Hlavním tématem byla  AI – umělá inteligence- představení platforem pro podporu umělé inteligence prg.ai, brno.ai a ukázky možnosti využití celosvětového vzdělávacího programu „Elements of AI“

Jednání probíhalo hybridní formou a tak se mohli zúčastnit i instituce a MSP z regionu a hosté z Prahy. Cílem jednání KIP pro digitální transformace bylo všem zúčastněným podnikům a institucím představit činnost platforem, které slouží pro evangelizaci a podporu implementace umělé inteligence. Tyto platformy podporují talenty a firmy, upevňujeme vztahy mezi akademickou, výzkumnou a aplikační sférou a informují veřejnost o přínosech i rizicích umělé inteligence.  Jednou z důležitých činností platforem je i oblast vzdělávání a to je jeden z klíčových faktorů, který v našem regionu musíme podporovat a v různých formách přenášet novinky AI  do reálného fungování firem a institucí.  Představená byla jak činnost platforem pro podporu umělé inteligence tak i na názorných příkladech z praxe byly představeny ukázky implementace umělé inteligence v konkrétních MSP a institucích.

Dalším z bodů KIP pro digitální transformace bylo představení celosvětového vzdělávacího kurzu AI s názvem „ Elements of AI“. Tento bezplatný on-line kurz vytvořený MinnaLearn a Helsinskou univerzitou, který již absolvovalo více než 850 000 lidí po celém světě chce povzbudit co nejširší skupinu lidí, aby se naučili, co je AI – umělá inteligence, co lze (a nelze) s AI dělat a jak začít vytvářet metody AI. Tento kurz kombinuje teorii s praktickými cvičeními a obrovská výhoda je, že ho můžete  absolvovat vlastním tempem. Na jednání KIP pro digitální transformace si zástupci vysokých a středních škol z regionu i zástupci z jednotlivých fakult Jihočeské univerzity měli možnost vyslechnout i zkušenosti se zaváděním tohoto kurzu v rámci vzdělávání a začlenění do osnov na ČVUT Praha. V rámci bohaté diskuze se zástupci VŠ. JČU, SŠ měli možnost ptát na všechny detaily ohledně implementace do výuky, čemu se vyvarovat, jak to propojit s jinou výukou a další. Zájem byl velký i ze strany MSP. Tento program lze zdarma zavést i do firemního vzdělávání zaměstnanců i manažerů firem.

Jihočeský digi hub nabízí všem zájemcům o problematiku AI – umělé inteligence možnost konzultací zdarma u nás v Jihočeském vědeckotechnickém parku.