Uskutečnila se konference "Otazníky kolem CITES 2015"

středa, 21. října 2015

plný přednáškový sál
jedna z přednášek prvního bloku

Dvoudenní konference Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity, která se konala v přednáškovém sále JVTP, se zabývala různými aspekty ochrany kriticky ohrožených druhů živočichů a rostlin.

Součástí konference, která se konala dne 20. a 21. října 2015, byla výstava posterů. Na programu prvního dne byla série přednášek, druhý den účastníci pokračovali přednáškami a prohlídkou v ZOO Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Kompletní program je k dispozici zde. Další fotografie jsou dostupné na našem facebooku.