Úspěšné zakončení stážového programu pro studenty!

středa, 31. ledna 2024

Úspěšné zakončení stážového programu pro studenty!

Jihočeský vědeckotechnický park v rámci aktivit Jihočeského Digi Hubu pořádal pro studenty Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v pořadí již třetí ročník stážového programu RPA - Robotické Procesní Automatizace.

Výuka RPA probíhala na platformě Power Automate od firmy Microsoft. Vedle technických aspektů byla pozornost věnována i projektové stránce implementace RPA. Studenti se dozvěděli, jak probíhá identifikace příležitostí pro automatizaci a procesní analýza a na co si dát při zavádění RPA pozor.

Větší část programu byla věnována praktickému vývoji RPA robotů. S nástrojem Power Automate se nejprve studenti seznamovali prostřednictvím krátkých cvičení, při kterých si osvojili základy práce s nástrojem.

V polovině programu studenti začali s vývojem vlastního robota pro automatizaci procesu v aplikaci simulující účetní systém. Při vývoji museli robota „naučit“, jak účetní proces provádět, jak se rozhodovat a jak by měl robot reagovat v neznámé situaci.

Všichni studenti splnili hlavní cíl stážového programu, kterým bylo vytvoření vlastního RPA robota. Studenti jsou tak po absolvování programu schopni automatizovat institucionální procesy.

„Toto pokračování je velkým přínosem pro studenty v získání informací v oblasti RPA. Pokusíme se hned využít tyto nabité zkušenosti a zapojit studenty v dalších projektech pro univerzitu," zhodnotila spolupráci děkanka Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity paní doc. RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková. Ph.D.

Na společném zakončení stážového programu studenti obdrželi od JVTP certifikát o jeho absolvování. Kromě toho získali i vouchery na certifikační zkoušky firmy Microsoft. Vouchery mohou studenti využít pro získání certifikací jako jsou Microsoft Power Automate RPA Developer nebo Microsoft Power Platform Fundamentals.