V Jihočeském kraji se formuje sociální inkubátor

pondělí, 25. června 2018

878A8055_preview
878A8120_preview
878A8103_preview

Stále častěji se v poslední době diskutuje o sociálním podnikání, sociálních inovacích či nedostatku zaměstnanců. Nová iniciativa s názvem Jihočeský sociální inkubátor má ambici stát se podpůrnou a akcelerační platformou pro tato témata. V pondělí 18. června 2018 se na půdě Jihočeského vědeckotechnického parku uskutečnil kulatý stůl, kde o jeho možném zaměření diskutovala bezmála dvacítka expertů z různých oblastí.

Tomuto jednání předcházela aktivita v rámci společného projektu Jihočeského kraje a Jihočeského vědeckotechnického parku (JVTP) „Smart akcelerátor Jihočeského kraje“, jehož dílčím výstupem byl návrh na přenos osvědčeného modelu podpory sociálních inovací a komunitního rozvoje z Velké Británie.

Loni v říjnu jsme v Anglii strávili dva intenzivní týdny studiem tamějšího ekosystému podpory sociálních inovací. Kromě konkrétních postupů a praktik jsme získali přehled i o vnímání těchto témat a přístupu k nim“, říká František Mlčák, ředitel JVTP. „Samozřejmě, že např. fyzická infrastruktura a přístup k finančním zdrojům je v Anglii nesrovnatelně snazší, což je dáno nejen propracovaným národním systémem, ale také přístupem a motivací soukromých investorů“, dodává.

Účastníci kulatého stolu se shodli, že situace v České republice je ovlivněna nejen chybějící legislativou, ale také úrovní informovanosti. „Existuje celá řada podpůrných nástrojů a dotačních schémat, a to jak pro podnikatele, tak pro osoby sociálně znevýhodněné ať již zdravotním nebo jiným postižením, jen je o nich velmi nízké povědomí“, zmiňuje jednu z bariér Dana Kalistová z neziskové organizace Dialog CB, která se mimo jiné těmito konzultacemi zabývá.

Zástupci vznikající iniciativy identifikovali čtyři základní okruhy podpory, na které by se chtěli orientovat. „Jedná se o podporu sociálního podnikání, dále o zaměstnávání sociálně znevýhodněných skupin, podporu jejich vlastního podnikání anebo rozvoj spolupráce mezi poskytovali sociálních služeb a trhem práce“, vysvětluje Michaela Novotná, ředitelka Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání (JAIP). „Podílíme se aktuálně na realizaci mezinárodního projektu zaměřeného na zvýšení povědomí o možnostech využití crowdfundingu pro start-upy a sociální podniky a jsme připraveni iniciaci Jihočeského sociálního inkubátoru podpořit v této oblasti“, dodává Novotná.

Tuto aktivitu vítá také Jihočeská hospodářská komora a Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, která problematiku dlouhodobě sleduje. „Vítáme tuto aktivitu i jako aktivní účastníci tzv. Paktu zaměstnanosti, kde se neustále hovoří o nedostatku zaměstnanců. Vnímáme, že tato iniciativa by mohlo nepřímo pozitivně ovlivnit i tuto oblast“, dodává Dana Feferlová z Jihočeské hospodářské komory.

Jedním z výstupů pondělního setkání zástupců neziskových organizací, akademické sféry, podnikatelů a rozvojových agentur je shoda na dalším směřování této iniciativy, vytvoření akčního týmu a zahájení jednání s dalšími relevantními subjekty v kraji.