V JVTP se konal workshop se zástupci středních škol na téma VR/AR

úterý, 12. dubna 2022

Workshop se zástupci středních škol cílil na aktuální téma: VR / AR
Workshop se zástupci středních škol tentokrát cílil na téma VR / AR

5.4.2022 proběhl v prostorách Jihočeského vědeckotechnického parku workshop k projektu VReduNet (Virtual Reality for Education Network).

Jednalo se o neformální setkání zástupců Jihočeských středních škol, které disponují technikou virtuální reality pro vzdělávání svých studentů, nebo její nákup aktivně připravují.

Jedním z cílů projektu je vytvoření třídenního vzdělávacího kurzu pro současné a budoucí pedagogy a zástupce regionálních firem, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a znalosti svých studentů efektivně, rychle a souladu s aktuálními trendy - s pomocí virtuální nebo rozšířené reality (VR / AR). Ve spolupráci s experty na virtuální realitu byl navržen detailní obsah pilotního kurzu, který jsme v průběhů workshopu představili a následně diskutovali se zástupci škol. Aktivní zapojení všech zúčastněných a diskuze pokračující také po ukončení workshopu dokazuje, že jde o téma, které v našem regionu stále nabírá na významu, a to zejména u technicky zaměřených středních škol, ale také ve zdravotnických oborech a obecných předmětech škol a gymnázií. Znalost současných technologií a trendů vidí navíc školy jako významnou v návaznosti na odbornou praxi studentů zajišťovanou ve spolupráci s regionálními zaměstnavateli směřující k jejich budoucímu uplatnění na trhu práce.

Spolupráce se školami ale tímto zdaleka nekončí. Nyní mají vyučující možnost zasílat k návrhu programu připravovaného kurzu své připomínky, náměty a doporučení. Díky této zpětné vazbě budeme moci zajistit, aby kurz poskytl nejen odborný a ucelený pohled na virtuální realitu, ale zároveň byl pro učitelskou a lektorskou praxi a práci v hodině co nejpřínosnější.

Na workshop se středními školami navážeme dalším setkáním otevřeném tentokrát širší veřejnosti. Na tomto setkání bude představen finální obsah připraveného kurzu, včetně obsahu doprovodného tištěného materiálu (učebnice / skript) jako návodu, který budou mít absolventi kurzu i nadále vždy při ruce. Samotný kurz bude probíhat v testovacích prostorách Jihočeského vědeckotechnického parku. Ty jsou už nyní vybaveny potřebnou technikou (sady brýlí pro virtuální realitu Oculus Quest, výkonné počítače), díky které bude celý vzdělávací program maximálně názorný a praktický.

O termínu konání navazujícího setkání, stejně jako o termínech pilotního kurzu vás budeme co nejdříve informovat na webových stránkách projektu. V případě, že se chcete zapojit do projektu a zkusit využití virtuální reality také ve vaší praxi, zaregistrujte se pro odběr aktuálních informací, případně kontaktujte manažera projektu: Tomáš Jakubec, e: jakubec@jvtp.cz, t: 725 614 309.

Těšíme se spolu s ostatními partnery projektu na další společná setkání!