V rámci OP PIK vyhlásilo MPO dne 5.12.2017 v pořadí již VI. Výzvu programu podpory Technologie, který je určen výhradně pro malé podnikatele, kterým pořízení moderních strojů a vybavení umožní další úspěšný rozvoj.

čtvrtek, 4. ledna 2018

Technologie_clanekweb

Jste začínajícím podnikatelským subjektem, jehož podnikatelská historie nepřekročila hranici tří let? Chybí vám dostatek finančních prostředků na pořízení moderních zařízení a technologií? Chcete urychlit rozvoj vašeho podnikání?

Typický projekt programu Technologie pro začínající podnikatele je zaměřen na pořízení moderních strojů a zařízení. Jedná se o například o pořízení různých typů strojů pro drobnou výrobu, zařízení na výrobu piva do malých pivovarů, strojního vybavení pro výrobu pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků.

Výzva VI programu Technologie se oproti předchozím výzvám liší především zrušením povinnosti vytvoření 1 pracovního místa.

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 100 tis. Kč a maximálně do výše 225 tis. Kč. Celkové výdaje projektu musí být nižší než 500 000 Kč bez DPH (pokud je žadatel plátce DPH) nebo 500 000 Kč s DPH (pokud žadatel není plátcem DPH).

 

Více informací ZDE