Vláda schválila nový program podpory aplikovaného výzkumu

pátek, 15. dubna 2016

Program Technologické agentury ČR s názvem Zéta s trváním 2017-2025 zaměřený na podporu mladých pracovníků v aplikovaném výzkumu byl schválen vládou dne 7. dubna.

Důraz bude kladen například na závěrečné práce studentů, které by měly být zaměřeny na upotřebitelná témata a které by šly dále rozvíjet v aplikacích. Na projektech budou výzkumníci spolupracovat s firmou nebo zahraniční institucí s propracovaným systémem komercionalizace. Do projektů řešících reálné potřeby aplikační sféry by se také měly více zapojovat katedry a výzkumné ústavy.
Veřejná soutěž v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji a inovacích bude vyhlášena poprvé v roce 2016 se zahájením poskytování podpory v roce 2017. Délka trvání projektů bude jeden až dva roky.

Celá zpráva dostupná zde.