Vláda schválila nový program Technologické agentury ČR

čtvrtek, 29. prosince 2016

Vláda České republiky schválila nový program Technologické agentury ČR (TA ČR) s názvem THÉTA.

Základní myšlenkou programu THÉTA je koncentrovat podporu VaVaI pro sektor energetiky na “jedno místo”, respektive v rámci jednoho programu. To umožní lépe sledovat dosavadní výsledky projektů VaVaI, navazovat na ně, ale i lépe koordinovat vyhlašování jednotlivých veřejných soutěží.

Vyhlášení první veřejné soutěže v programu je plánované na druhou polovinu roku 2017 se zahájením poskytování podpory v roce 2018. Následně se předpokládá vyhlášení veřejné soutěže každoročně v letech 2018 až 2023.

Celá zpráva