Vyhlášen 5. ročník Jihočeských podnikatelských voucherů

pátek, 15. června 2018

Bez názvu

Dne 18. 6. 2018 byla vyhlášena výzva na podávání žádostí v rámci programu Jihočeské podnikatelské vouchery.

Program podpory spolupráce podniků v Jihočeském kraji a výzkumných organizací „Jihočeské podnikatelské vouchery“ je jednoduchým dotačním nástrojem s nízkou administrativní náročností a možností rychlé realizace projektů. Byl připraven s cílem podpořit rozvoj malých a středních podniků z Jihočeského kraje, podnítit realizaci inovačních aktivit a současně je stimulovat k uskutečnění kontaktu s výzkumnými organizacemi a k zahájení či rozšíření vzájemné spolupráce. Garantem schématu je Jihočeský kraj, poskytovatelem voucheru na zvýhodněnou službu a administrátorem je Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Princip programu je velmi jednoduchý - podnik potřebuje vyřešit specifický problém při zavádění konkrétní inovační aktivity (např. složitou laboratorní analýzu), který vlastními kapacitami nezvládne. Tento problém může vyřešit ve spolupráci se specializovaným pracovištěm ve výzkumné organizaci. Na podporu této spolupráce je určen podnikatelský voucher pokrývající 75% nákladů služby výzkumné organizace, které by za uvedenou službu musel podnik hradit ze svého.

Podporovanými aktivitami jsou například měření, diagnostika, testování, zkoušky, návrh nových systémů, unikátních konstrukčních řešení, vývoj softwaru, hardwaru, modelování a optimalizace procesů, dějů atd. Výdaje jsou uznatelné dnem podání žádosti. Žádosti, vyplněné do on-line formuláře, je možné podávat od 18. 6. 2018 do 27. 9. 2018 na podatelně Krajského úřadu Jihočeského kraje. Veškeré potřebné informace včetně textu aktuální výzvy jsou dostupné na webových stránkách programu www.inovoucher.cz, případně nás kontaktujte na info@jvtp.cz.