Vyhlášena výzva Jihočeských podnikatelských voucherů pro rok 2017

pondělí, 19. června 2017

logo-vouchery

Dne 16. 6. 2017 bylo schváleno vyhlášení výzvy programu Jihočeských podnikatelských voucherů pro rok 2017. Sběr žádostí bude zahájen 1. září 2017.

Zde jsou uvedeny základní parametry:

Vyhlášení programu: 19. 6. 2017
Alokace prostředků: 2 mil. Kč
Na administraci vyčleněno: 100 000 Kč
Příjem žádostí: od 1. 9. 2017 do 28. 9. 2017
Doba realizace projektů: do 30. 3. 2018

Podstatnou změnou v programu je možnost realizace projektů již ode dne podání žádosti.

Plné znění výzvy 2017

Postupně budou na webové stránky programu www.inovoucher.cz přidávány další materiály související s výzvou.