Vyhlášení výzvy Jihočeské podnikatelské vouchery 2019

středa, 4. září 2019

JPV_Logo

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. vyhlásil ke dni 4.9.2019 výzvu k předkládání žádostí o Jihočeské podnikatelské vouchery pro rok 2019.

Jihočeské podnikatelské vouchery jsou jednoduché dotační schéma poskytující podporu malým a středním podnikům z Jihočeského kraje na nákup služeb od výzkumných organizací z celé ČR s cílem podpořit vzájemnou spolupráci mezi firemní a akademickou sférou, pomoci při budování vzájemné důvěry a poskytnout finanční příspěvek na možnost ověření, že vzájemná spolupráce může být pro obě strany přínosná.

Garantem programu je Jihočeský kraj, poskytovatelem voucheru na zvýhodněnou službu a administrátorem programu je Jihočeský vědeckotechnický park, a. s.

Výzva k předkládání žádostí bude otevřena do 15.10.2019 do 14.00 hodin. Žádosti je možné předkládat prostřednictvím on-line formuláře, vytištěná a podepsaná verze žádosti musí být zároveň doručena na adresu: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (doporučenou poštou nebo osobně v pracovní dny od 9:00 do 14:00 na podatelnu Jihočeského kraje). Nedílnou součástí žádosti bude také přiložená nabídka od poskytovatele znalostí (výzkumné instituce). 

Více informací najdete na www.inovoucher.cz.

Těšíme se na Vaše inovativní nápady!

Tým JVTP, a.s

logo JVTP
logo Jihočeský kraj