Vyhlášení výzvy Jihočeské podnikatelské vouchery 2020 - COVID!

středa, 1. července 2020

jpv_logo_

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. vyhlásil ke dni 1.7.2020 výzvu k předkládání žádostí o Jihočeské podnikatelské vouchery pro rok 2020. V letošním roce vouchery reagují na situaci způsobenou v jihočeském podnikatelském prostředí následky restriktivních vládních opatření proti šíření pandemie COVID-19.

Jihočeské podnikatelské vouchery jsou jednoduché dotační schéma poskytující podporu malým a středním podnikům z Jihočeského kraje na nákup služeb od poskytovatelů znalostí z celé ČR s cílem podpořit vzájemnou mezioborovou spolupráci na rozvoji a zvyšování inovačního potenciálu regionálního podnikatelského prostředí, pomoci při budování vzájemné důvěry a poskytnout finanční příspěvek na možnost ověření, že vzájemná spolupráce může být pro všechny strany přínosná.

Garantem programu je Jihočeský kraj, poskytovatelem voucheru na zvýhodněnou službu a administrátorem programu je Jihočeský vědeckotechnický park, a. s.

Výzva k předkládání žádostí bude otevřena do 30.11.2020 do 14.00 hodin, nebo do vyčerpání finanční alokace programu. Podrobné informace najdete v textu výzvyinformacích o programu, v popisu postupu podání žádosti a v dokumentech ke stažení.

Žádosti je možné předkládat prostřednictvím on-line formuláře, nedílnou součástí žádosti je také přiložená nabídka od poskytovatele znalostí (výzkumné organizace / expertního poradce). Vyplněné on-line žádosti budou odeslány na uvedený kontaktní email, zároveň je nutné doručit vytištěnou a podepsanou verzi žádosti na adresu: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (doporučenou poštou nebo osobně v pracovní dny od 9:00 do 14:00 na podatelnu Jihočeského kraje).

Těšíme se na Vaše inovativní nápady a věříme, že společně situaci okolo COVID-19 zvládneme!

Tým JVTP, a.s.

Jihočeské podnikatelské vouchery COVID