Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí v rámci programu Služby JVTP - Podpora Trendů

pondělí, 1. února 2021

banner k PR textu

Akciová společnost Jihočeský vědeckotechnický park, jejímž stoprocentním akcionářem je Jihočeský kraj, vyhlašuje program pro jihočeské malé a střední podnikatele, ve kterém mohou získat cenové zvýhodnění na poradenské služby ve výši 75 %.

Výše podpory pro jednoho malého či středního podnikatele nebo OSVČ  se bude pohybovat mezi 50 a 250 tisíci korunami. Celková podpora, která bude jihočeským podnikatelům poskytována v následujících dvou a půl letech přesahuje 10 mil korun.

Tuto podporu pro jihočeské podnikatele poskytuje Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. (JVTP) díky projektu s názvem Služby JVTP – Podpora Trendů (PoTr), který je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu Služby infrastruktury.  

 

V jakých oblastech budou zvýhodněné poradenské služby poskytovány?

Oblasti poskytovaných služeb vycházejí z pravidel programu Služby infrastruktury:

  • strategické řízení a management inovací;
  • strategické poradenství při vstupu na nové trhy;
  • ochrana a využití práv duševního vlastnictví;
  • validace podnikatelského modelu;
  • rozvoj řízení procesů ve firmě s cílem jejich optimalizace a postupné digitální transformace;
  • obchodní a marketingové strategie;
  • poradenství v oblasti návrhových či konstrukčních procesů s důrazem na zavádění prvků průmyslu 4.0 do podnikové praxe.

Kdo bude poradenské služby poskytovat?

Tým zkušených poradců je představen na webových stránkách programu a svými kompetencemi pokrývá všechny uvedené oblasti nabízených služeb. Tento tým je možné při splnění stanovených podmínek dále rozšiřovat. Zájemci o zařazení do týmu poradců mohou svoji nabídku na spolupráci zasílat na adresu info@jvtp.cz.

Kde jsou zveřejněny podrobné informace?

na webových stránkách www.inovoucher.cz/potr, kde jsou k dispozici od 1. února 2021 veškeré potřebné informace o programu PoTr, včetně výzvy pro podávání žádostí. Důležitou informací pro všechny, které odrazuje složitá administrace je, že vyplnění žádosti je opravdu jednoduché. Stačí popsat s jakou změnou podnikatelé potřebují poradit, jaké výstupy očekávají a žádost odeslat, poté bude následovat bezplatná konzultace s expertním poradcem na danou problematiku, ze které vzejde specifikace nabídky poskytované služby.

Nový program Služby JVTP – Podpora Trendů (PoTr) podpoří regionální podnikatele, pomůže zintenzivnit jejich inovační aktivity a připravit je na příležitosti, které s sebou přináší nové technologické trendy, digitalizace a Průmysl 4.0.