Vyhlášení výzvy k překládání žádostí do programu "Poradenské služby pro řízení procesů ve firmě s návazností na možnosti digitalizace"

středa, 2. října 2019

DigiHub_logo_web

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. a Jihočeský kraj vyhlašují pod záštitou projektu Jihočeský Digi Hub 1. výzvu k předkládání žádosti o podporu v rámci regionálního programu „Poradenské služby pro řízení procesů ve firmě s návazností na možnosti digitalizace“.

logo Jihočeský Digi Hub

Jedná se o pilotní ověření funkčnosti připravovaného dotačního programu na podporu digitalizace v Jihočeském kraji.

Cílem programu je poskytování poradenských služeb pro MSP z Jihočeského kraje v oblasti optimalizace firemních procesů a jejich následné digitalizace. Cílem výzvy je podpořit zahájení digitální transformace malých a středních podniků v Jihočeském kraji, která připspěje k dalšímu rozvoji podnikání v reginu a ke zvýšení konkurenceschopnosti jihočeských firem.

Více informací o programu naleznete v textu Výzvy a ve formuláři Žádosti (ve formátu *.pdf a *.docx).