Workshop Inovačního think-tanku Technologické agentury ČR

středa, 23. září 2015

snimek9

Zajímá vás, jak bude Technologická agentura ČR v budoucnu podporovat český průmyslový výzkum a inovace v prostředí moderních technologií, změnami a výzvami tzv. 4. průmyslové revoluce? Pak se přijďte podívat na workshop, který pořádá TA ČR 23. září v přednáškovém sále JVTP.

Český výzkum a průmysl jsou nyní ve významné míře konfrontovány s vlivem moderních technologií, změnami a výzvami 4. průmyslové revoluce. Technologická agentura ČR (dále jen TA ČR) vytvořila Inovační think-tank, jehož cílem je prostřednictvím odborné debaty s představiteli veřejného a soukromého sektoru identifikovat lokální megatrendy a jejich příležitosti a dopady pro ekonomiku a společnost, využitelné zejména pro činnost TA ČR.

Cílem workshopů je zhodnotit inovační potenciál jednotlivých regionů a diskutovat jeho připravenost na změny spojené se 4. průmyslovou revolucí. Kompletní program workshopu si můžete stáhnout zde. Další informace jsou dostupné na webu TA ČR.