Workshop v Linzi přinesl řadu námětu na spolupráci v oblasti podpory start-upů

pondělí, 31. října 2022

Workshop v Linzi přinesl řadu námětu na spolupráci v oblasti podpory start-upů

20. září 2022 se v rakouském Linci uskutečnil přeshraniční workshop zaměřený na spolupráci Jihočeského kraje a Horního Rakouska v oblasti podpory start-upů. Jednalo se současně o návaznou akci k finále "Přeshraniční soutěže nápadů a start-upů“, která se konala o den dříve.

Workshopu na půdě lineckého kreativního centra GRAND GARAGE se zúčastnila skupina cca 20 aktérů z obou stran hranice, kteří se přímo či nepřímo zapojují do podpory začínajících podnikatelů a inovačních aktivit.  

Akce byla zaměřena na výměnu zkušeností s finančními nástroji pro start-upy, mezinárodní příklady podpory start-upů v oblasti cirkulární ekonomiky a v neposlední řadě byla také interaktivní platformou pro identifikaci přeshraničního kooperačního potenciálu, které bude ve formě indikativních projektových záměrů představen na dalším setkání v Českých Budějovicích dne 22.11. 2022. 

Prezentace z workshopu