Zasedání KIP – Krajské inovační platformy pro digitální transformaci

pondělí, 10. října 2022

Zasedání KIP – Krajské inovační platformy pro digitální transformaci
Zasedání KIP – Krajské inovační platformy pro digitální transformaci
Zasedání KIP – Krajské inovační platformy pro digitální transformaci
Zasedání KIP – Krajské inovační platformy pro digitální transformaci
Zasedání KIP – Krajské inovační platformy pro digitální transformaci

Dne 6.10.2022 se uskutečnilo v prostorách VŠTE v rámci projektu Jihočeský Digi Hub druhé zasedání Krajské inovační platformy pro digitální transformaci.

Druhého zasedání KIP pro digitální transformace se zúčastnili regionální zástupci MSP, škol a institucí. V rámci zasedání se probírala problematika na téma“ Jak zlepšit nedostatečnou informovanost MSP o možnostech propojení s VaV centry, Jihočeskou univerzitou, VŠTE a dalšími podniky“. Toto téma bylo vydefinováno v rámci prvního zasedání KIP pro digitální transformaci. Hledali jsme cestu, jak zlepšit a propojit všechny subjekty, které mohou v této problematice přispět propojením do jednoho funkčního celku. Toto propojení může napomáhat při transferu technologií obousměrně a pomoci tak firmám v regionu řešit některé své požadavky ve výrobních procesech zapojením dalších institucí, které mají lepší výzkumné a laboratorní vybavení i větší lidský-expertní potenciál a také napomáhat vědeckým a výzkumným ústavům pracovat na aplikovaném výzkumu, který urychlí digitální transformace regionálních firem.

Na zasedání zazněly různé názory na řešení tématiky, jak na obecné řešení přirozeného evolučního vývoje firmy a tedy, že by se nemělo firmám pomáhat a má přežít jenom ta nejsilnější firma, až po opačný názor, že určitý druh pomoci napomáhá zdravému růstu firem. Hledali jsme různé možnosti, nebo metodiky, jak vytvořit jednotný informační systém, ve kterém by obě strany našly jednoduše a rychle instituci, se kterou by mohli spolupracovat. Ukazuje se, že nejlepší variantou je osobní kontakt a názorná ukázka SW, vybavení laboratoří a technických zařízení. Během tohoto setkání a prohlídky technického vybavení laboratoří VŠTE našla regionální firma zabývající se strojírenskou výrobou řešení problémů ve svých výrobních procesech a zahájí užší spolupráci s touto instutucí.

V případě vašeho zájmu o bližší informace kontaktujte: Ing. Ivan Tekel, MBA, tekel@jvtp.cz.