Zasedání KIP – Krajské inovační platformy pro digitální transformaci

čtvrtek, 11. listopadu 2021

digihub-logo
DSC_0740
DSC_0748

Dne 11.11.2021 se uskutečnilo v prostorách JVTP v rámci projektu Jihočeský Digi Hub zasedání Krajské inovační platformy pro digitální transformaci.

Vzhledem k tomu, že platforma Jihočeského Digi Hubu se v posledních letech vyprofilovala jako smysluplné a logické seskupení firem a organizací se zájmem o témata digitalizace, robotizace, virtuální realita a další prvky P4.0 v Jihočeském kraji, nabízel se jako další logický krok zapojení této platformy do oficiálních struktur tzv. regionálního inovačního systému (tj. síť subjektů – firem, vědeckovýzkumných organizací, podpůrných a servisních organizací, municipalit atd. – v regionu, které spolupracují na rozvoji podmínek pro vědu, výzkum a rozvoj inovací). 

Jihočeský Digi Hub tímto rozšířil své působení a od července 2021 koordinuje aktivity Krajské inovační platformy (KIP), a to pro tématickou oblast digitální transformace regionu. Ustanovujícího zasedání KIP pro digitální transformace se zúčastnili regionální zástupci ze všech oblastí, sektorů, institucí, škol a podniků. Toto široké spektrum zastoupení umožňuje lépe nadefinovat problémy a možnosti, které vznikají při digitální transformaci MSP a jasně stanovit, co nejefektivnější cesty při budování a tvorbě ekosystému digitálních transformací v regionu.

Následně tyto zkušenosti může Jihočeský Digi Hub lépe využívat i při zapojování se a tvorbě důležitých dokumentů na regionální a národní úrovni (např. tvorba strategií, tvorba cílených výzev pro MSP v regionu apod.). První zasedání Krajské inovační platformy pro digitální transformaci definovalo dva zásadní problémy, které brání rychlému prosazování digitalizace a digitálních transformací v regionálních MSP:

  • nedostatek kvalifikovaných – technicky orientovaných  odborníků
  • nedostatečnou informovanost MSP o možnostech propojení s VaV centry, Jihočeskou univerzitou, VŠTE a dalšími podniky

Tyto výstupy z jednání KIP pro digitální transformaci ukazují, že je potřeba problematiku digitalizace v Jihočeském kraji řešit komplexně a propojit všechny subjekty, které můžou přispět do jednoho funkčního celku a postupovat k cíli koordinovaně krok za krokem.