Závěrečná konference projektu Kreativní příhraničí je úspěšně za námi

úterý, 22. listopadu 2022

Závěrečná konference projektu Kreativní příhraničí je úspěšně za námi
Závěrečná konference projektu Kreativní příhraničí je úspěšně za námi
Závěrečná konference projektu Kreativní příhraničí je úspěšně za námi
Závěrečná konference projektu Kreativní příhraničí je úspěšně za námi
Závěrečná konference projektu Kreativní příhraničí je úspěšně za námi
Závěrečná konference projektu Kreativní příhraničí je úspěšně za námi
Závěrečná konference projektu Kreativní příhraničí je úspěšně za námi

Dne 10.11.2022 se v prostorách Národního pavilonu Z na Výstavišti České Budějovice konala Závěrečná konference projektu Kreativní příhraničí, který vznikl za podpory Programu přeshraniční spolupráce Česká republika a Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

Konferenci pořádal hlavní partner projektu, Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity, v úzké spolupráci s Jihočeským vědeckotechnickým parkem, českým projektovým partnerem. Partnery projektu z Dolního Bavorska jsou Technische Hochschule Deggendorf a Niederbayern-Forum, jejichž zástupci se konference rovněž zúčastnili.

Hlavním tématem konference byl význam kulturního a kreativního průmyslu v dnešní době a jeho zastoupení v regionech.

Jako první vystoupil prorektor pro vědu a výzkum Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, pan docent Luděk Berec, který ve svém projevu vyzdvihl znalostní transfer a zajímavé výstupy tohoto projektu. Uvítací řeč pronesla paní děkanka Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity a zároveň nově zvolená primátorka města Českých Budějovic, paní docentka Dagmar Škodová Parmová.

Z Oddělení kulturních a kreativních odvětví Ministerstva kultury České republiky všechny hosty přivítal vedoucí tohoto sektoru, pan inženýr Pavel Zingl, a jeho kolega, Mgr. Adam Dvořák, kteří představili strategii Ministerstva kultury v rámci kulturních a kreativních průmyslů.

Přivítání za partnery z německé strany se ujal pan profesor doktor Wolfgang Dorner, ředitel Institutu podnikání Technology Institute Deggendorf. Německým přednášejícím v dopoledním bloku konference byl pan Ivan Turkalj, ředitel mezinárodního seskupení umělců Pool of Invention. Ve své prezentaci představil zajímavý projekt, hudební festival pořádaný opakovaně v Haidmühle v Bavorském lese, který sdružuje nejen hudebníky z obou stran hranice.

Dopolední blok zakončila odborná prezentace pana doktora Jana Fialy z Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity věnovaná dotazníkové činnosti při získávání dat v projektu a s tím související výpočet Kulturního a kreativního indexu.

Pozvání na konferenci přijala paní docentka Jitka Kloudová z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, která zaujala svou přednáškou na téma Kreativita a kreativní ekonomika.

Velmi působivé byly prezentace z regionů a to ze Zlínského kraje pana doktora Lukáše Trčky z Technologického Inovačního centra Zlín, který představil Strategický rámec podpory KKO v národní RIS3 a v ekosystému ve Zlínském kraji a dále k rozvoji a podpoře kreativců v Praze představený panem inženýrem Peřinkou, ředitelem projektu na podporu koncepčního rozvoje KKO v Praze.

Paní doktorka Růžena Štemberková zakončila druhý blok konference představením Katalogu opatření projektu Kreativní příhraničí, který bude jedním z hlavních výstupů celého projektu.

Po pauze, kterou účastníci projektu využili k diskusi, vzájemné výměně svých zkušeností a poznatků, i k výměnám kontaktů důležitých pro pořádání dalších společných kulturních aktivit, následovala třetí část konference nazvaná Kreativní jižní Čechy. V tomto bloku se představili v osobních krátkých prezentacích tvůrci kulturní činnosti v jižních Čechách. Byli zde zástupci z výtvarné, filmové, knižní tvorby, z uměleckých prostor jako je kino, rezidenční dům i zástupci kulturních spolků a zajímavých kulturně kreativních aktivit. Mnoho z nich zároveň prezentovalo svá díla na fotografiích a prospektech v předsálí konferenčního sálu, kde tato zajímavá výstava doplňovala program po celou dobu konference.

Konference se zúčastnilo přes 80 návštěvníků z odborné sféry i kreativních tvůrců, kteří navzájem mohli načerpat nové poznatky ze stále se rozvíjející oblasti kulturně kreativního průmyslu.