Firmy

Podívejte se, které firmy u nás sídlí

ab3d

REDBAIT Software House

Vytváříme software, který mění váš pohled na firemní aplikace. Nabízíme komplexní služby od analýzy a designu po vývoj a implementaci, a stáváme se klíčovým partnerem pro digitální transformaci. Naše řešení stavíme na unikátní platformě 3v1 a vlastních produktových řadách.

www.redbait.cz


ab3d

voltix s.r.o.

Společnost voltix s.r.o. se zabývá návrhy, vývojem a stavbou sofistikovaných řešení fotovoltaických elektráren s důrazem na maximální soběstačnost a využití veškeré vyrobené energie přímo v objektu. Po důkladné analýze spotřebního profilu daného domu, malého provozu, simulujeme a navrhujeme řešení chytrého využití energie ze slunce. Navrhujeme a vyvíjíme kvalitní jedinečná řešení tam, kde nelze z technických důvodů napájet dům ze sítě, či nelze realizovat přetoky z fotovoltaické elektrárny zpět do sítě. Naše řešení se vyznačují otevřenou technickou architekturou, opravitelností a tlakem na použité komponenty převážně z EU.

www.voltix.cz


ab3d

ab3d s.r.o.

Společnost ab3d s.r.o. se specializuje na poskytování široké škály služeb v oblasti 3D vizualizací, skenování, 3D tisku a převodu modelů do virtuální či rozšířené reality. Díky našim technologiím jsme schopni poskytovat vysoce kvalitní 3D modely pro realistické animace, interaktivní webové prezentace i 3D tisk. V této oblasti nabízíme i školení a workshopy pro firmy a školy. Poskytujeme také poradenství a hledáme nové způsoby automatizace a praktického uplatnění těchto technologií.

www.ab3d.cz


HERBAVITA CZ s.r.o.

HERBAVITA CZ s.r.o.

Společnost HERBAVITA CZ s.r.o. se specializuje na vývoj a distribuci doplňkových krmiv pro hospodářská zvířata, založených na přírodní bázi. Hlavním smyslem je omezení nadměrného užívání antibiotik a dalších léčiv v oblasti chovu hospodářských zvířat – dojný skot, masný skot, chov drůbeže a prasat. Podílí se na vývoji přírodních doplňkových krmiv podporujících přirozenou imunitu zvířat a zvyšujících jejich celkovou odolnost a užitkovost, bez vzniku škodlivých reziduí či rezistence a také se zabývá vývojem  inovativního SW pro monitoring zdravotního stavu zvířat na farmě a pro optimalizaci složení krmné dávky.

www.herbavita.eu mapa


LARX

LARX

Firma LARX s.r.o. byla založena za účelem vývoje prostředí pro software tzv. chytrých domácností nebo také domácí automatizace (ovládání různých prvků domácnosti přes mobilní telefon). V přímé spolupráci s rakouskou firmou, která vlastní licenci na operační systém LOXONE pro ovládání chytrých domácností a je výrobcem a jediným vlastníkem celé technologie domácí automatizace LOXONE, vyvíjí inovativní aplikaci (upgrade) pro uživatelské rozhraní tohoto systému (ovládání chytré domácnosti přes telefony, tablety, atd.).

www.larx.cz mapa


Fiedler AMS

Fiedler AMS

Firma Fiedler AMS, s.r.o. se zabývá výrobou a vývojem elektrických zařízení pro aplikace ve vodohospodářství a pro ochranu životního prostředí. Firma spolupracuje na výzkumu a vývoji nových systémů s vědeckými pracovišti. Monitorovací a měřící systémy vyvíjené firmou Fiedler AMS, s.r.o. patří v České republice mezi zavedené ve svém oboru a díky své modulárnosti mají potenciál se uplatnit i v dalších oborech.

www.fiedler.company mapa


Holistic management

Holistic management

Společnost Holistic management s.r.o. pomáhá firmám k dosahování měřitelného navýšení výkonu při maximálním zapojení a spokojenosti zaměstnanců za využití inovativních metod Celostního managementu (Holistic Management) vycházejícího z principů práce s tzv. živými systémy, Podnětově – kompatibilní Opatření (Incentive-compatible regulation),  firemní DNA, transformačních postupů z NLP apod. Pro záchranu před či po vyhoření výkonově zaměřených osob (manažeři, sportovci) pracujeme s unikátním konceptem propojujícím zdraví a výkonnost Health Tuning®. Nedílnou součástí portfolia společnosti je vzdělávácí část Kompetenční akademie® zaměřující se na  výcviky manažerů, interních lektorů, profesionálních koučů a také na spolupráci v rámci přednášek a publikační činnosti na vybraných univerzitách v ČR.

www.coaching-experts.cz mapa


i2L Research Europe

i2L Research Europe

i2L Research Europe s.r.o. je pobočkou mezinárodní společnosti i2L Research Ltd s pobočkami v České republice, Velké Británii, Španělsku a USA, zabývající se testováním účinnosti biocidních přípravků a přípravků na ochranu rostlin. Naše pobočka se zaměřuje především na testování insekticidů, repelentů a herbicidů, ale spolu s dalšími pracovišti společnosti dokáže zajistit komplexní služby od monitoringu škůdců přes ekotoxikologické studie a testy účinnosti po registraci  přípravků ve všech státech EU, USA a Kanadě. Rovněž nabízíme in-vitro testy antiparzitárních a desinfekčních přípravků. Jsme držitelem osvědčení GLP a GEP.

i2lresearch.com mapa


Ústav výzkumu globální změny AV ČR - Oddělení ukládání uhlíku v krajině

Ústav výzkumu globální změny AV ČR - Oddělení ukládání uhlíku v krajině

Oddělení se mimo jiné podílí na realizaci projektu Czechglobe, jehož cílem je vybudování výzkumné infrastruktury, která umožní komplexní výzkum problematiky globální změny klimatu a souvisejícího společenského rozměru. Výsledky jsou využitelné především ve státní správě v oblasti ochrany životního prostředí, územního plánování a zemědělství. Cenné však také mohou být pro firmy podnikající v lesnictví a zemědělství, stejně jako ve všech oborech, pro které je důležitá kvalita půdy.

www.czechglobe.cz mapa


NATURA IMUNECO

NATURA IMUNECO

Firma NATURA IMUNECO, s.r.o. je výhradně česká firma, jejíž hlavní činností je výroba produktu Vitestin® a výzkum jeho vlivu na zánětlivá onemocnění zažívacího ústrojí, zejména na Crohnovu chorobu, Ulcerózní kolitidu, ale také na idiopatické onemocněních střev. Firma úzce spolupracuje s pacienty, kterým byly tyto diagnózy stanoveny.

www.vitestin.cz mapa


Genlabs

Genlabs

Genetická laboratoř GENLABS s.r.o. je registrované a akreditované zdravotnické zařízení nabízející v současnosti více než 30 různých genetických testů zejména z oblasti farmakogenomiky, nutrigenomiky, onkogenetiky a hemokoagulace. Laboratoř aktivně spolupracuje s Jihočeskou univerzitou formou pedagogickou, dále vedením bakalářských a diplomových prací, realizací studentských výzkumných projektů a poskytováním bezplatných odborných praxí a stáží v genetické laboratoři. Cílem společnosti GENLABS s.r.o. je nejen poskytování kvalitních služeb využívajících nejnovějších poznatků a metodických přístupů  genetiky a molekulární biologie, ale také rozšíření povědomí široké veřejnosti o významu genetické diagnostiky a jejího přínosu v oblasti preventivní medicíny a racionální farmacie.

www.genlabs.cz mapa


Virtual Lab

Virtual Lab

Firma Virtual Lab s. r. o. je první firmou v České republice využívající pro firemní a manažerské vzdělávání virtuální realitu. Celý projekt Virtual Lab propojující psychologii s nejnovější technologií virtuální reality vychází z konceptu Holistic Management. Firmu tvoří tým odborníků s dlouhodobými praktickými zkušenostmi, kteří dokážou propojit složitá témata firemního a manažerského vzdělávání s nejmodernější technologií virtuální reality.

www.virtual-lab.cz mapa


Mycoprogress, spol. s r.o.

Mycoprogress, spol. s r.o. 

Společnost MycoProgress, spol. s r.o. se zabývá vývojem nových pěstebních biotechnologií optimálních pro produkci jedlých a léčivých hub. Předmětem našeho zájmu jsou druhy hub s výraznými zdravotními a chuťovými benefity, u nichž nejsou v současnosti v ČR vypracovány dostupné pěstební technologie vhodné pro produkci dostatečného množství kvalitních produktů. Prioritně se zabýváme medicinální houbou druhu Cordyceps militaris (housenice červená).  Společnost řeší technologii komplexně, a to postupně v těchto krocích: izolace kmenů hub, optimalizace pěstebních podmínek pro produkci sadby i plodnic, testování kvality, vývoj prototypů pěstebních zařízení a nových typů houbových výrobků především pro potravinářství i krmivářství. Cílem je vypracovat špičkové technologie od pěstování po výrobu produktů se zřetelem na obsah léčivých bioaktivních látek, ekonomiku, bezodpadovou produkci a využití tuzemských surovin, včetně poradenství. 

mapa


SHIELD SYSTÉM s. r. o.

SHIELD SYSTÉM s. r. o.

Společnost Shield System s.r.o. byla založená v roce 2017 za účelem výzkumu a vývoje elektronických zařízení, systémů pro průmyslové aplikace a energetiku. Další nápad nás zavedl k vývoji komunikačních, pozičních systémů a výrobu elektroniky z vlastního vývoje. Nezapomínáme i na naše nejmenší budoucí vývojáře a proto se zabýváme vývojem aplikačního prostředí pro předškoláky.

www.shieldsystem.cz


DOMINANT GENETIKA s.r.o.

DOMINANT GENETIKA s.r.o.

Společnost Dominant genetika s.r.o. realizuje aplikovaný výzkum v oblasti molekulární biologie, genomické selekci a monitoringu zdravotního stavu chovů drůbeže v našich šlechtitelských programech, což umožní zrychlit i zefektivnit proces šlechtění. Cílem je zachovat a zvýšit kvalitu našich produktů v originálním šlechtitelském programu, který je na tuzemském i světovém trhu známý již přes 30 let. Výstupem jsou neustále se obnovující a zušlechťované linie a sub linie slepic nosného typu s obchodním názvem DOMINANT (zhruba 40 linií) chráněných nejen v EU, registrovanou OZ a zařazených v ČR do Národního programu ochrany a uchování genetických zdrojů pro zemědělství.

www.dominant-cz.cz


Bluematic

ADVENTURER SOLUTIONS s.r.o.

V Adventurer Solutions s.r.o. se zaměřujeme na vývoj mobilní aplikace Adventurer, která slouží uživatelům jako jedinečný pomocník při plánování outdoorových aktivit a orientaci na trase. Zážitky jsou v životě mnohem více než věci, které vlastníme a proto chceme lidem přinášet momenty, na které budou vzpomínat do konce života.

www.adventurerapp.com


AI TEK, s.r.o.

AI TEK, s.r.o.

Firma zabývající se umělou inteligenci, která svojí činnost zaměřuje na dvě klíčové oblasti. První oblast je edukativní činnost a pomoc při budování nové komunity expertů z oblasti umělé inteligence v regionu a to na všech stupních vzdělávacího systému a druhou oblastí je výzkum a vývoj nových aplikací AI-umělé inteligence. Cílem je vybudovat komunitu AI expertů, pomáhat firmám při digitální transformaci AI technologií  a pracovat na nových výzkumných projektech  s možností využití AI – umělé inteligence.


Zonepi Research s.r.o.

Zonepi Research s.r.o.

Startup zabývající se vývojem hardwaru v oblasti AI, robotiky a elektroniky pro oblasti školství a průmyslu. Zaměřuje se na osvětu budoucí generace v oblasti digitálních technologií. Součástí společnosti je vzdělávací tým složený ze zkušených lektorů, který pro děti i dospělé pořádá vzdělávací workshopy v oblasti robotiky, elektrotechniky a virtuální (rozšířené) reality.

www.research.zonepi.cz