Virtuální kancelář

A-SPEKTRUM s.r.o.

A-SPEKTRUM s.r.o.

Společnost se dlouhodobě zaměřuje na územní plánování, architektonické projektování, poradenství a posuzování vlivů staveb na životní prostředí EIA/SEA. V oblasti zájmu této společnosti je zejména řešení nového způsobu bytové výstavby, vhodného pro menší sídla a nízkopříjmové obyvatele, tzv. domkodomy®. Využívá inovativní a smart řešení a vynálezy pro snížení uhlíkové stopy, úspory energií, vody i surovin a dosažení zdravého obytného prostředí.


WINDTHERAPY CENTER s.r.o.

WINDTHERAPY CENTER s.r.o.

Firma WINDTHERAPY CENTER s.r.o. je česká firma zabývající se výzkumem vlivu větru na fyziologii a mentalitu člověka a provozováním rehabilitačních terapeutických cvičení s osobami se zdravotními i duševními problémy ve větrném tunelu a prostřednictvím tandemových seskoků.


NaučimeAI s.r.o.

NaučímeAI s.r.o.

Společnost zabývající se tvorbou výukových materiálů v oblasti využití AI pro školství a další obory. Buduje též stejnojmennou vzdělávací platformu specializovanou na AI. Tato platforma nebude sloužit pouze k distribuci našich vlastních materiálů, ale také poskytne prostor pro ostatní subjekty, které chtějí sdílet nebo monetizovat své vzdělávací zdroje.

www.naucime.ai


Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s.

Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s.

Cílem spolku je vytváření předpokladů pro přípravu a provoz vědeckotechnických parků v ČR. Vědeckotechnické parky se stávají součástí regionálních rozvojových plánů a připravovaných strukturálních fondů.
JVTP, a.s. je řádným členem SVTP ČR, z.s..

www.svtp.cz


Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.

Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.

Hlavní činností AIP ČR, z.s. je výzkum a vývoj v oblasti inovačního podnikání, tj. výzkumu, vývoje a inovací, transferu technologií, nových materiálů a technologií, vědeckotechnických parků, inovačních firem, inovačních procesů, inovační infrastruktury, inovačního potenciálu a podmínek pro fungující inovační trh, a to za respektování pravidel rámce společenství Evropské unie (rámec společenství pro státní podpory výzkumu, vývoje a inovací) a dalších obecně závazných právních předpisů.

www.aipcr.cz


Guide Group

Guide Group

Guide Group s.r.o. je firma zabývající se vývojem softwarů pro rozvoj cestovního ruchu. Primárně se Guide Group zaměřuje na oblast průvodcovské činnosti jejichž cílem je usnadnit práci průvodcům a ušetřit čas CKA a kulturním objektům při hledání vhodného pracovního partnera. Rovněž Guide Group poskytuje podporu studentům, kteří hledají praxi v cestovním ruchu a potřebují získat cenné zkušenosti z terénu. Celým konceptem je spojovat mezi sebou jednotlivé segmenty cestovního ruchu a zařídit jejich vzájemnou efektivní komunikaci.

www.guidegroup.cz


Regionální potravinářský klastr

Regionální potravinářský klastr

Posláním a cílem klastrové organizace je vyvíjet podnikatelské a nepodnikatelské aktivity, vývojové a výzkumné činnosti a poskytovat služby ve prospěch celkového rozvoje členů klastrové organizace. Základní vizí je v následujících třech letech aktivizovat stávající členy, případně najít další členy, kteří budou mít zájem spolupracovat v rámci klastrové organizace.

www.repok.cz


Bluematic

Bluematic

Společnost bluematic a.s. se zabývá výstavbou a provozováním sítí pro technologie Internetu věcí a výrobou zařízení pro sběr dat (čidla). Hlavními charakteristikami naší sítě je velký dosah základnových stanic (až 40 km v terénu, jednotky kilometrů v zástavbě) a nízká energetická náročnost používaných zařízení. Veškeré použité síťové technologie pochází z vlastního vývoje a výroby.

www.bluematic.cz mapa


REWORK AUTOMATION s.r.o.

REWORK AUTOMATION s.r.o.

ReWork Automation s.r.o. je první společnost v Jihočeském kraji, která pomáhá firmám prostřednictvím softwarových nástrojů automatizovat a digitalizovat firemní procesy. Kombinací zkušených odborníků z celých Čech a Slovenska s jihočeskými začátečníky, vytváří v Jihočeském kraji kompetentní odborníky a přináší nové možnosti profesního uplatnění. Cílem je pomáhat firmám využívat nové technologie a prostřednictvím nich přinášet byznysu skutečnou hodnotu. V ReWork Automation s.r.o. vsázíme vše na znalosti, inovace a nadšení do technologií v kombinaci s lokální působností v Jihočeském kraji a díky tomu poskytujeme ucelená a funkční digitální řešení, která můžou změnit i váš byznys.

www.reworkautomation.cz


Czechitas

HackFood s.r.o.

Firma HackFood s.r.o. je česká firma zabývající se vývojem a produkcí zdravých potravin, které jsou obohaceny o přírodní bioaktivní látky s konkrétním, známým a vědecky podloženým efektem. Finální produkt je tak nutričně hodnotnou potravinou “hacknutou” o specifické zdravotní benefity, které produktu propůjčuje přidaná bioaktivní látka. Receptury jsou tvořeny tak, aby reagovaly nejen na aktuální trendy ve stravování, ale také aby reflektovaly problémy a potřeby s kterými se dnešní společnost potýká (problémy s trávením, nedostatek energie, hormonální dysbalance, záněty atd.)

www.hackfood.cz