Jihočeský akcelerační program

Jihočeský akcelerační program poskytuje dotace na akceleraci podnikatelské činnosti začínajících podnikatelů a startupů z Jihočeského kraje.

Podnikatelé s historií do 3 let (dosaženou v roce podání žádosti) mohou žádat o jednorázovou dotaci, která pomůže pokrýt výdaje související se zahájením podnikatelské činnosti žadatele nebo zintenzivněním stávajících podnikatelských aktivit, které přináší na trh jedinečná či inovativní řešení.

Účelem programu je přispět k rozvoji podnikatelské základny v Jihočeském kraji, vytvářet prostředí pro vznik nových firem a startupů, podpořit konkurenceschopnost nově vznikajících firem, zvyšovat míru jejich přidané hodnoty a inovačního potenciálu.

Oznamujeme, že alokované prostředky Výzvy 2022 byly ke dni 24.10.2022, tj. ke dni Rozhodnutí představenstva Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s. o podpoře žádostí předložených v srpnu 2022, zcela vyčerpány. Další kola hodnocení žádostí již z tohoto důvodu nebudou probíhat, příjem žádostí je pro tento kalendářní rok ukončen.

Výzvu 2023 pro vás připravujeme na první čtvrtletí 2023.

Výzva 2022

Vyhlášení programu: 1.6.2022
Podporované aktivity: aktivity související se zahájením činnosti začínajících podnikatelů a startupů v Jihočeském kraji (s historií do 3 let)
Finanční alokace: 800 000 Kč
Míra podpory: max. 75 % z celkových uznatelných výdajů
Míra spolufinancování: min. 25 % z celkových uznatelných výdajů
Výše dotace: 50 000 Kč – 150 000 Kč
Příjem žádostí: od 1.6.2022 do 15.10.2022 nebo do vyčerpání finanční alokace (s průběžným měsíčním hodnocením žádostí přijatých vždy do posledního pracovního dne daného kalendářního měsíce.
Doba realizace projektů:   maximálně 5 měsíců, nejpozději však do 15.12.2022

Výzva je vyhlášena ve spolupráci s Odborem regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Výzva je vyhlášena v režimu podpory de minimis.

Přihláška do programu

Ke stažení