Jihočeský akcelerační program

Jihočeský akcelerační program poskytuje dotace na akceleraci podnikatelské činnosti začínajících podnikatelů a startupů z Jihočeského kraje.

Podnikatelé s historií do 5 let (dosaženou v roce podání žádosti) mohou žádat o jednorázovou dotaci, která pomůže pokrýt výdaje související se zahájením podnikatelské činnosti žadatele nebo zintenzivněním stávajících podnikatelských aktivit, které přináší na trh jedinečná či inovativní řešení.

Účelem programu je přispět k rozvoji podnikatelské základny v Jihočeském kraji, vytvářet prostředí pro vznik nových firem a startupů, podpořit konkurenceschopnost nově vznikajících firem, zvyšovat míru jejich přidané hodnoty a inovačního potenciálu.

Výzva

V současnosti není vyhlášena žádná výzva.