Jihočeský akcelerační program

Jihočeský akcelerační program poskytuje dotace na akceleraci podnikatelské činnosti začínajících podnikatelů a startupů z Jihočeského kraje.

Podnikatelé s historií do 3 let (dosaženou v roce podání žádosti) mohou žádat o jednorázovou dotaci, která pomůže pokrýt výdaje související se zahájením podnikatelské činnosti žadatele nebo zintenzivněním stávajících podnikatelských aktivit, které přináší na trh jedinečná či inovativní řešení.

Účelem programu je přispět k rozvoji podnikatelské základny v Jihočeském kraji, vytvářet prostředí pro vznik nových firem a startupů, podpořit konkurenceschopnost nově vznikajících firem, zvyšovat míru jejich přidané hodnoty a inovačního potenciálu.

Výzva 2023

Vyhlášení programu: 3.4.2023
Podporované aktivity: aktivity související se zahájením činnosti začínajících podnikatelů a startupů v Jihočeském kraji (s historií do 3 let)
Finanční alokace: 800 000 Kč
Míra podpory: max. 75 % z celkových uznatelných výdajů
Míra spolufinancování: min. 25 % z celkových uznatelných výdajů
Výše dotace: 50 000 Kč – 150 000 Kč
Příjem žádostí: od 3.4.2023 do 15.10.2023 nebo do vyčerpání finanční alokace (s průběžným měsíčním hodnocením žádostí přijatých vždy do posledního pracovního dne daného kalendářního měsíce.
Doba realizace projektů:   maximálně 5 měsíců, nejpozději však do 30.11.2023

Výzva je vyhlášena ve spolupráci s Odborem regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Výzva je vyhlášena v režimu podpory de minimis.

Předkládání žádostí do Jihočeského akceleračního programu je ukončeno s ohledem na vyčerpání celkové alokace programu pro rok 2023.

Přihláška do programu 2023

Dokumenty ke stažení 2023