Jihočeský akcelerační program

Jihočeský akcelerační program poskytuje dotace na akceleraci podnikatelské činnosti začínajících podnikatelů a startupů z Jihočeského kraje.

Podnikatelé s historií do 3 let (dosaženou v roce podání žádosti) mohou žádat o jednorázovou dotaci, která pomůže pokrýt výdaje související se zahájením podnikatelské činnosti žadatele nebo zintenzivněním stávajících podnikatelských aktivit, které přináší na trh jedinečná či inovativní řešení.

Účelem programu je přispět k rozvoji podnikatelské základny v Jihočeském kraji, vytvářet prostředí pro vznik nových firem a startupů, podpořit konkurenceschopnost nově vznikajících firem, zvyšovat míru jejich přidané hodnoty a inovačního potenciálu.

Výzva 2024

Vyhlášení programu: 1.2.2024
Podporované aktivity: aktivity související se zahájením činnosti začínajících podnikatelů a startupů v Jihočeském kraji (s historií do 3 let)
Finanční alokace: 800 000 Kč
Míra podpory: max. 75 % z celkových uznatelných výdajů
Míra spolufinancování: min. 25 % z celkových uznatelných výdajů
Výše dotace: 50 000 Kč – 150 000 Kč
Příjem žádostí: od 1.2.2024 do 15.10.2024 nebo do vyčerpání finanční alokace (s průběžným měsíčním hodnocením žádostí přijatých vždy do posledního pracovního dne daného kalendářního měsíce.
Doba realizace projektů:   maximálně 5 měsíců, nejpozději však do 29.11.2024

Výzva je vyhlášena ve spolupráci s Odborem regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Výzva je vyhlášena v režimu podpory de minimis.

Žádost o dotaci 2024

Dokumenty ke stažení 2024