BEZÚROČNÉ FINANCOVÁNÍ PRO PODNIKATELE ZASAŽENÉ INFEKCÍ KORONAVIRU

MPO_CFTF

Aktuální zpráva týkající se možnosti bezúročného financování pro podnikatele zasažené infekcí koronaviru.

Vážení členové Jihočeské hospodářské komory,

v souvislosti s probíhajícími událostmi kolem COVID-19 si Vám dovolujeme zaslat aktuální zprávu týkající se možnosti bezúročného financování pro podnikatele zasažené infekcí koronaviru.

Vláda dne 9. 3. 2020 schválila národní program Úvěr COVID. Připravily ho Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). Má za cíl usnadnit přístup malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Program Úvěr COVID přináší malým a středním podnikům podporu ve formě zvýhodněných úvěrů ve výši 500 tis. až 15 mil. Kč s nulovou úrokovou sazbou.

Úvěry jsou poskytovány až do výše 90 % způsobilých výdajů, se splatností 2 roky včetně možnosti odloženého splácení až na dobu až 12 měsíců.

Úvěr může být použit například na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, pořízení a financování zásob nebo další provozní náklady a výdaje.

S vyřízením a poskytnutím úvěru a ani jeho případným předčasným splacením nejsou spojeny žádné poplatky.

Žádosti lze podávat na pobočky ČMZRB od 1. dubna 2020.

Podrobnější informace naleznete na webu Jhk.cz.

Dále připojujeme informaci pro dopravce, kteří působí v Itálii -  POVINNÝ FORMULÁŘ:

https://www.mzv.cz/milano/cz/aktuality/dulezite_upozorneni_pro_ceske_dopravce.html